Voorstellen kandidaten voor seniorenpartijDRV

Met trots presenteert voorzitter Aad van der Wilt de eerste drie verkiesbare kandidaten van de kandidatenlijst voor de Seniorenpartij De Ronde Venen.

Marja Becker, is lijsttrekker. Zij heeft dertien jaar ervaring als raadslid en was in haar werkzame leven onderzoeker, zelfstandig ondernemer en docent biologie op VO en HBO.

Yvette Janmaat, de nummer twee op de lijst was werkzaam als officemanager en is heel actief binnen het vrijwilligerswerk.

Ed de Valk, werkte als beleidsambtenaar en projectmanager in De Ronde Venen, Woerden en Amstelveen en is thans actief als mantelzorger.

De Seniorenpartij De Ronde Venen doet voor de eerste keer mee met de Gemeenteraadsverkiezingen en wil zich gaan inzetten om de leefbaarheid voor iedereen te verbeteren. De seniorenpartij is geen partij voor oude mensen, maar voor mensen die op een prettige manier oud willen worden!

Onze verkiezingscampagne start 10 februari a.s. in de Willisstee in Wilnis om 11.00 uur.

 


Lees verder

Geen precarioheffing op drinkwater

Seniorenpartij De Ronde Venen wil geen precarioheffing op drinkwater.

De gemeente De Ronde Venen heeft besloten precarioheffing door te belasten op water. Een primaire basisbehoefte voor de inwoners.

Deze doorberekening is door de overheid verboden en wordt daarom in 2022 afgeschaft.

De Ronde Venen is één van de zeven gemeenten die nog even gebruik/ misbruik maakt van deze regeling en berekent dit door aan de inwoners. Dit gaat de inwoners € 69,18 per jaar extra kosten. Dit betekent dat onze inwoners belasting over belasting gaan betalen.

Het zal echter niet blijven bij precarioheffing op water, maar zal straks ook doorberekend worden op gas en mogelijk op elektriciteit. Dit zal onze inwoners op nog veel hogere kosten jagen.

De Seniorenpartij De Ronde Venen, een nieuwe lokale partij die meedoet aan de Gemeenteraadsverkiezingen zal, zodra zij een zetel of zetels hebben in de gemeenteraad, alle mogelijkheden inzetten om dit terug te draaien.

Dit is geen loze belofte, want daar doet onze partij niet aan!

www.seniorenpartijdrv.nl

 


Lees verder

nieuws

Tijdens de kennismakingsbijeenkomsten in Wilnis en Abcoude was de pers aanwezig. RTV De Ronde Venen heeft hiervan beelden gemaakt en een interview afgenomen met Marja. U kunt dit interview bekijken via onderstaande link

interview op RTV De Ronde Venen

Na 8.30 minuten krijgt u het interview te zien.

In Abcoude was een journalist van Het Witte Weekblad aanwezig en heeft een artikel geschreven over de partij. Gepubliceerd in week 26.

SENIORENPARTIJ DE RONDE VENEN DOET MEE AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN MAART 2018.

Seniorenpartij De Ronde Venen is een partij voor senioren, die een eigen stem willen hebben in de Gemeenteraad. Wij zijn een lokale partij die zich willen inzetten voor de belangen van senioren in De Ronde Venen, maar het algemeen belang niet uit het oog verliezen.

De partij is in juli jl. officieel geregistreerd. Iedereen, van welk geloof, geaardheid of afkomst kan lid worden van onze partij. Onze doelgroep is senioren vanaf ongeveer vijfenvijftig jaar, maar iedereen vanaf achttien jaar kan lid worden van onze partij.

Ons verkiezingsprogramma bevat tien punten, met als belangrijkste punten:

Wij willen dat er een weloverwogen seniorenbeleid komt, uitgevoerd door een wethouder die speciaal met dit beleid wordt belast.

Meer en betere huisvesting voor senioren. Meer appartementen, zowel koop, als huur, zodat er meer doorstroming komt en er woningen vrijkomen voor starters.

Armoedebestrijding onder senioren. Er is een grote groep senioren, die zich financieel heel goed kunnen redden, maar er is ook een grote groep mensen die moeten zien rond te komen van een AOW, eventueel aangevuld met een klein pensioen. Wij willen deze groep monitoren en terzijde staan.

Tevens staat de aandacht voor eenzame ouderen hoog op de agenda.

Wij staan voor een veilige samenleving, die als dit noodzakelijk is gehandhaafd moet worden. Onder veiligheid verstaan we ook goed begaanbare trottoirs, afritten en fietspaden.

In de Ronde Venen moeten oudere werkloze werknemers kansen krijgen om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. Wij vinden dat de Gemeente, ook als werkgever hierin een leidende rol moet hebben.

Ons verkiezingsprogramma bestaat uit een tien punten programma, maar onze leden kunnen op de diverse punten medebepalen hoe dit er uit gaat zien.

Wij zoeken nog mensen die ons als lid willen ondersteunen en eventueel interesse hebben om actief in de politiek De Seniorenpartij De Ronde Venen op de kaart te zetten (lidmaatschap € 25 per jaar en ieder ander gezinslid betaalt €10) Hiermee heeft u invloed op ons verkiezingsprogramma en de vaststelling van de kandidatenlijst.

Voor informatie:

Mailadres: seniorenpartijdrv@ziggo.nl

Telefoon: René Borst, secretariaat 06-43860894


Lees verder