Persbericht

Persbericht. Seniorenpartij De Ronde Venen stelt schriftelijke vragen over problemen met verouderde nutsleidingen in de gemeente. In de gemeente De Ronde Venen zijn veel woningen van vóór 1960 waar nog loden en/of asbestcementleidingen in gebruik zijn voor de drinkwater voorziening. Lood is een zwaar en giftig metaal. Drinkwater: Lood in het drinkwater kan schadelijk zijn […]


Lees verder

Persbericht. Seniorenpartij vraagt via motie om meer verpleegbedden en nieuwe vormen van verzorgingshuizen. Het Rijk heeft bepaald dat onze inwoners langer thuis moeten blijven wonen, tot het echt niet meer langer kan. Daarna komen zij na indicatie in aanmerking voor een verpleegbed. Aangezien het aantal 75 jarigen gestaag toeneemt, van 2595 in 2020 tot 3750 […]


Lees verder

Persbericht

Persbericht. Seniorenpartij DRV stelt schriftelijke vragen over de chaos rondom de fietsenrekken bij busstation in Mijdrecht. Afgelopen najaar heeft de Seniorenpartij meerdere malen vragen gesteld aan het college over het parkeren van fietsen aan de Rondweg in Mijdrecht. Een aantal fietsen worden veelal naast de fietsenrekken geplaatst en niet in de daarvoor bestemde vakken. Als […]


Lees verder

Yvette Janmaat verlaat Seniorenpartij

  Persbericht. Yvette Janmaat verlaat Seniorenpartij DRV. Op Oudejaarsavond heeft Yvette Janmaat de fractie en het bestuur van de Seniorenpartij DRV via de mail laten weten, dat zij de partij gaat verlaten en haar zetel meeneemt. Ze geeft aan dat zij zich niet meer thuis voelt bij de Seniorenpartij: de gang van zaken en de […]


Lees verder

Rectificatie in Nieuwe Meerbode

Rectificatie in Nieuwe Meerbode van 31 oktober 2019. Sinds november 2018 is er in de Nieuwe Meerbode voortdurend negatief bericht over onze (oud) wethouder Marja Becker. De redactrice gaf voortdurend haar (negatieve) mening en gebruikte volgens haar ‘zeer betrouwbare bronnen’ die zij citeerde. Deze berichten werden niet gecontroleerd, er werd geen hoor en wederhoor toegepast, […]


Lees verder

Bericht van de fractievoorzitter

Beste mensen, Sinds september zijn we weer volop aan de slag om uw belangen op de juiste wijze en zoveel als mogelijk is, te behartigen. Dit keer niet een opsomming van hetgeen wij gedaan hebben. Maar. Zoals u zult begrijpen wel aandacht voor hetgeen onze wethouder ertoe bewogen heeft om haar wethouderschap neer te leggen. […]


Lees verder

Seniorenpartij stapt uit coalitie

Persbericht. Seniorenpartij stapt uit de coalitie. Wethouder Becker dient haar ontslag in. Na de recente commissievergaderingen heeft onze wethouder, Marja Becker, in goed overleg met bestuur en fractie van de Seniorenpartij , besloten haar ontslag in te dienen en als raadslid voor de Seniorenpartij verder te gaan. De wethouder is erg teleurgesteld in de samenwerking […]


Lees verder

Meet & Greet 50+

In samenwerking met de VVD heeft Seniorenpartij De Ronde Venen op donderdag 21 februari jl. een “Meet & Greet” bijeenkomst georganiseerd in het werkcentrum aan de Rondweg in Mijdrecht. De Speeddate was een eerste stap naar werk voor 50 plussers. Zestig werkzoekenden van vijftig jaar en ouder hebben kennis kunnen maken met ondernemers uit De […]


Lees verder

WE ZIJN DE GROTE WINNAARS VAN DE VERKIEZINGEN!

Seniorenpartij De Ronde Venen heeft bij de verkiezingen ruim 3 zetels behaald! 2553 stemmen. Van nul naar drie zetels. Bestuur en nieuwe fractie willen iedereen die op ons gestemd heeft hartelijk bedanken voor uw stem en het vertrouwen. Het interview van de lijsttrekker met RTV De Ronde Venen kunt u zien via onderstaande link. http://rtvrondevenen.nl/televisie/gemist/20292389/nieuwsronde/106007442/nieuwsronde-11b-22-maart-2018


Lees verder

Verkiezingsdebatten op 12 en 15 maart

Op maandag 12 maart is het grote verkiezingsdebat in de Boei. Dit wordt georganiseerd door de gemeente en alle politieke partijen nemen daaraan deel. Aanvang 19.30 uur. Wilt u dit bijwonen kunt u zich aanmelden via de link: www.derondevenen.nl/verkiezingsdebat. Het debat op donderdag 15 maart is in de Vijf Bogen in Baambrugge. Dit debat kunt […]


Lees verder