Verklaring van ex wethouder in verband met uittreden uit college.

Persoonlijke noot van de (ex) wethouder.

Het is natuurlijk heel zuur als je na anderhalf jaar heel hard werken genoodzaakt bent je werk als wethouder neer te leggen.
Na de verkiezingen, die wij gewonnen hebben met 3 zetels, zijn wij als Seniorenpartij door het CDA gevraagd mee te doen aan de coalitie. Wij hebben die uitdaging opgepakt en samen met Fons Luijben heb ik de onderhandelingen gedaan en hebben alle 10 punten uit ons verkiezingsprogramma in het coalitieakkoord kunnen inbrengen.

Zowel de fractie als ik zijn met goede voornemens in dit avontuur gestapt met de ambitie om zo veel mogelijk voor onze inwoners te betekenen, met name voor de senioren in De Ronde Venen.
Maar al gauw bleek dat er van samenwerking geen sprake was. In het college werd alleen tussen 2 wethouders samengewerkt, maar niet met elkaar. Het was zeker geen collegiaal bestuur, zoals het naar buiten werd gebracht. Zeker in de beginperiode was het voor mij best moeilijk. Waar de andere wethouders gewoon verder konden, was ik er twee periodes uit geweest en moest me op verschillende onderwerpen goed inlezen. Dat kost tijd. Die tijd werd me niet gegund. Niet door mijn ‘collega’s’, maar ook niet door de pers. Er werd, mede door lekken vanuit het college, allerlei zaken in de krant geschreven, die niet geverifieerd werden. Er werd geen hoor en wederhoor toegepast.

Het is moeilijk daar iets tegen te doen, aangezien de betreffende ‘journaliste’ die deze onwaarheden over mij verspreidde geen enkele interesse had in de waarheid, maar heel graag deze informatie gebruikte om mij nog meer te beschadigen. Dan voel je je heel machteloos.
Om goed te functioneren moet je als team samenwerken, en moet je gesteund worden door de burgemeester en je collega’s. Daar was geen sprake van, er is nooit een team geweest. Er zijn twee collega’s die met elkaar samenwerkten en dat was het.

Met de ambtenaren heb ik geweldig samengewerkt. Er is door hen heel hard gewerkt en daarom is het zuur, dat een goed beleidsstuk gebruikt wordt om een wethouder onderuit te halen. Dat is niet alleen laag bij de grond, maar ook nog verspilling van overheidsgeld.
Dat er achter de rug van de Seniorenpartij De Ronde Venen een politiek spel is gespeeld, blijkt wel uit het feit, dat wij van anderen moesten horen, dat er een motie van wantrouwen tegen de wethouder werd voorbereid, die gesteund zou worden door de andere coalitiepartners. Daar is onze fractievoorzitter door de coalitiepartners niet over ingelicht.

Vandaar dat wij met pijn in ons hart op donderdag 12 september jl. hebben besloten ons uit de coalitie terug te trekken en mijn ontslag in te indien. Ik heb daar de burgemeester direct van op de hoogte gebracht (12 september jl.) De ontslagbrief heb ik maandag 16 september jl. laten bezorgen.

Ondanks het feit, dat er in de Nieuwe Meerbode voortdurend werd vermeld, dat ik weinig of niets produceerde, kan ik toch melden dat er in deze anderhalf jaar tijd heel veel werk is verzet. Misschien had ik me daar meer mee moeten profileren, zoals mijn collega’s dit voortdurend deden, maar ik zat daar niet om mij zelf te promoten maar om de inwoners te dienen. Dat was mijn ambitie. De ambitie van mijn collega’s lagen meer op het terrein van hun eigen carrière (in de 2e kamer of burgemeester willen worden).

Wat heb ik bereikt:
Er is een 55 plus plan opgesteld. Dat wordt nu verder gefinetuned en wordt dan in de commissie besproken.
We hebben bereikt dat we dementievriendelijke gemeente zijn geworden. De Alzheimer Stichting heeft mij als wethouder het certificaat overhandigd.
Het lespakket Samen Dementievriendelijk is ontwikkeld door samenwerking met het VLC, is klaar.
Er is een Regenboogavond georganiseerd om tot een inclusieve samenleving te komen.
Er wordt op regionaal gebied overleg gepleegd over de zorgvraag met de Raad van Bestuur van het Antonius Ziekenhuis.
Ik zat in een provinciale overleg die de toekomst van de regiotaxi bespreekt en het aanvullend ov.
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen is in volle ontwikkeling.
Ik zou plaatsnemen in een commissie van de GGD en Ravu om mee te denken over een centrale, waar alle zorginstellingen terecht kunnen voor zorgvragen, 1e lijnszorg, acute zorg, bedden enz.
Met ondermeer Mariaoord veel overleg geweest over meer respijtbedden en een crisis bed. Bovendien gesprekken gevoerd over de toekomst, waarin er meer verpleegbedden moeten komen, gezien de vergrijzing.
Op het gebied van het Cultureel erfgoed is er veel bereikt. De forten worden veel toegankelijker. De monumenten zijn beter in kaart gebracht. Monumentenschildjes zijn beschikbaar gesteld.
We hebben de stap gezet om de eigenaar van de kop-romp boerderij op de Industrieweg 30 een gerechtelijke dwangsom op te leggen om het monument te behouden.

De Kunst en Cultuur heeft een boost gekregen na een lange tijd van bezuinigingen. Er is een mooi plan Kunst en cultuur, samen met Cultureel erfgoed opgesteld. Helaas door de politieke spelletjes van de coalitie afgeserveerd. Verspilling van veel tijd en overheidsgeld.
De indicatoren voor het Sociaal Domein zijn vastgesteld. Daarmee kan de raad richting aangeven waar op gestuurd moet worden.
Onderzoek naar de haalbaarheid van een Huisartsenpost is afgerond. Ter aanvulling: De Seniorenpartij heeft nooit beweerd dat er een Huisartsenpost zou komen, maar wilde laten onderzoeken of daarvoor een mogelijkheid was. Er werd mij verweten dat ik alles eerst wilde onderzoeken, maar er kan niets opgezet worden zonder goede onderbouwing.

Niet veel beleidsstukken.
Nee, dat klopt, behalve afvalplan, cultuurplan en 55 plusplan, zijn we bezig met een nieuw gezondheids beleidsplan, maar binnen mijn portefeuille WMO gaat het vaak om bijsturen en zicht houden waar het om gaat. Going concern heet dit. Dat de thuiszorg goed loopt, dat de mantelzorgers goed bediend worden, dat de Toegang goed functioneert, dat we in de gaten houden dat de eigen bijdrage niet uit de hand loopt. Overleg met huisartsen op verschillende zaken. Overleg met zorgverzekeraars. Overleg met de directeur van de bibliotheek. Overleg met Tympaan de Baat. Overleg met Groen West, GGD, AVU, BOWA. Overleg met de Provincie over Aanvullend openbaar vervoer en de Regiotaxi. Met verschillende organisaties die met kunst en cultuur te maken hebben, overleg met natuurmonumenten. Dat is voor de buitenwereld niet zichtbaar, maar kost heel veel tijd.

In de toekomst zal ik mij blijven inzetten voor de belangen van de senioren in de Ronde Venen.
Marja Becker.