Fractie & bestuur

De Seniorenpartij De Ronde Venen kent een scheiding tussen fractie en partijbestuur (duale vorm).

De fractie is een zelfstandig opererend team dat de signalen en behoeftes vanuit de samenleving vertolkt in en naar de politiek toe teneinde hier bestuurlijk gevolg aan te geven.
Uitgangspunt hierbij is het verkiezingsprogramma.

Het partijbestuur heeft als primaire functie het besturen, vertegenwoordigen en promoten van de partij. Daarnaast ziet het bestuur er op toe dat de fractie in de geest van de partij en het door de leden gezamenlijk vastgestelde verkiezingsprogramma handelt.

De fractie

De gemeente De Ronde Venen telt bijna 45.000 inwoners en wordt thans bestuurd door een college van drie wethouders en de burgemeester. Controle op het college vindt plaats door de raad, het hoogste bestuursorgaan in de gemeentelijke organisatie. De raad telt in De Ronde Venen 27 leden.

De raad wordt ondersteund door een viertal commissies, te weten: Samenleving/Inwonerszaken (welzijn), Ruimtelijke Zaken, Publieke Werken en Algemeen Bestuurlijke zaken & Financiën.

De Seniorenpartij DRV is met drie zetels vertegenwoordigd in de raad van de gemeente De Ronde Venen tevens hebben wij een fractie assistent.  Onze partij is helaas niet meer vertegenwoordigd in het College.