Seniorenpartij DRV

Seniorenpartij De Ronde Venen staat voor vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid en een veilige gemeenschap.

Iedereen, van welk geloof, geaardheid, afkomst ook, kan lid worden van onze partij (vanaf 18 jaar).

We zijn een lokale partij die senioren een eigen stem willen geven in de raad. Seniorenpartij DRV wil de leefbaarheid voor iedereen verbeteren en is geen partij voor oude mensen, maar voor mensen die op een prettige manier oud willen worden.

Ons verkiezingsprogramma is dynamisch. Leden en geïnteresseerden hebben invloed op de invulling van ons verkiezingsprogramma. Wij luisteren naar de inwoners en dat wat zij inbrengen bepaalt voor een groot deel ons verkiezingsprogramma.

Veel senioren staan tegenwoordig volop in het leven en willen zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen. De lokale overheid dient hiervoor de gelegenheid te bieden. Tevens dient er meer gebouwd te worden voor senioren. Er zijn in onze gemeente te weinig appartementen te koop en te huur in het middensegment.

De overheveling van taken vanuit de Rijksoverheid naar de Gemeente vragen om een adequaat bestuur. Ook de bezuinigingen door het Rijk op het gemeentefonds leggen een extra druk op het lokale bestuur.

Wij staan voor een veilige samenleving, die als dit nodig is gehandhaafd moet worden.

Duurzaamheid is voor ons een belangrijk item. Wij willen dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog een fijn leven hebben op onze planeet.