Donateur worden

Onze partij is een nieuwe lokale politieke partij die de belangen van o.a. senioren in De Ronde Venen voor u behartigd. Wij hebben in maart 2018 meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. De kiezer heeft een bewuste keuze gemaakt en ervoor gezorgd dat wij 2.553 stemmen kregen. Bij drie stembureaus waren de partij met de meest uitgebrachte stemmen. Dit heeft geresulteerd in drie raadszetels, fractie assistent en een Wethouder.

Door de voorkeur van de kiezer kunnen wij ons verkiezingsprogramma voor de komende periode naar de kiezer waar maken.

Zo zijn wij tevens bezig met het organiseren van een congres over Eenzaamheid in De Ronde Venen. Wij willen hiermee bereiken dat Eenzaamheid in onze gemeente in kaart wordt gebracht zodat er daadwerkelijk wat mee gedaan wordt voor nu en in de toekomst.

Mocht u ons willen steunen middels een donatie zijn wij u zeer dankbaar. Wij kunnen dan nog meer doen om onze partij een grotere bekendheid te geven en onze plannen uit te dragen.

Dank u wel voor uw steun.

U kunt uw donatie overmaken op de volgende rekening :

NL33RABO 0322 0479 00 t.n.v. Seniorenpartij De Ronde Venen