Lijsttrekker Marja Becker ondertekent het Regenboog Stembus Akkoord.

De ondertekenaars zetten zich in voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook.

De ondertekenaars spannen zich in om de komende collegeperiode deze maatregelen op het gebied van LHBTIG + emancipatie uit te voeren.

Tekenen van Regenboog Stembusakkoord

Fractie nieuws

Lotte van der Stap beëdigd.

20 december 2023

Donderdag 14 december jl. is Lotte van der Stap beëdigd als fractie-assistent van onze partij  Seniorenpartij De Ronde Venen. Lotte is 35 jaar, getrouwd, moeder van twee kinderen, Roos  2 jaar en Bastiaan  4 jaar. Lotte is woonachtig in Abcoude. ...

Lees meer
Fractie nieuws

Expositie van Lidy Tijssen.

9 april 2023

Van 6 tot en met 29 april a.s. vindt er in winkelcentrum De Lindeboom een expositie plaats met abstract werk van kunstenares Lidy Tijssen (ons lid) Zie foto. Schilderijen waarin naast verf ook materialen zoals zand, hout, steen, kunstof of koper kan...

Lees meer
Fractie nieuws

Overlijden Pieter van der Neut.

4 april 2023

Ons bereikte het droevige bericht dat Pieter van der Neut op 92 jarige leeftijd helaas is overleden. Pieter was één van de leden die vanaf het eerste moment na de oprichting van onze partij in 2017 lid is geworden. Wij hebben Pieter leren kennen al...

Lees meer
Fractie nieuws

Fietsoverlast busstation Mijdrecht

26 januari 2023

Seniorenpartij DRV stelt wederom schriftelijke vragen aan college over de veiligheid van de zebrapaden en het plaatsen van fietsen buiten de fietsenrekken bij busstation in Mijdrecht.  In het najaar van 2019 heeft de Seniorenpartij een aantal keren ...

Lees meer
Fractie nieuws

Jan Geijtenbeek benoemd tot waarnemend raadslid/fractievoorzitter.

29 november 2022

In de raad van 24 november 2022 is Jan Geijtenbeek benoemd tot tijdelijk raadslid/fractievoorzitter van de Seniorenpartij. Hij vervangt hiermee Marja Becker die op dezelfde datum met ziekteverlof is gegaan. Wij wensen Jan veel succes met de uitvoerin...

Lees meer
Fractie nieuws

Installatie Jan Geijtenbeek

9 oktober 2022

Donderdagavond 6 oktober jl. is Jan Geijtenbeek opnieuw geïnstalleerd als fractie assistent voor onze partij. Wij zijn hier zeer verheugd over. Jan proficiat en veel succes. ...

Lees meer
Fractie nieuws

Burgemeester:  “Agrariërs bepalen wanneer vlaggen weggehaald worden”

28 september 2022

De Ronde Venen- Als je de beantwoording van burgemeester Maarten Divendal, op vragen van Marja Becker van de Seniorenpartij en Eelco van Doorn van D66, goed beluistert, lijkt het wel of de gemeente De Ronde Venen gegijzeld wordt door de agrariërs of...

Lees meer
Fractie nieuws

Nieuwe pensioenwet wordt een catastrofe!

7 september 2022

De komende maanden beslist het parlement over de nieuwe pensioenwet. Deze wet moet ’het beste pensioenstelsel ter wereld’ aanpassen aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de kans op indexatie van de pensioenen vergroten. Martin van Rooijen...

Lees meer
Fractie nieuws

Seniorenpartij De Ronde Venen zorgt voor veilige oversteek bij Liefkenshoek.

27 juni 2022

Na verschillende klachten van inwoners over het stoplicht van de voetgangersoversteekplaats op de N201 met de kruising Hofland (Liefkenshoek), heeft de Seniorenpartij bij zowel de Gemeente als de Provincie aan de bel getrokken. Inwoners klaagden dat ...

Lees meer
Fractie nieuws

Uitleg over verschillende soorten woonvormen voor senioren

13 juni 2022

Iedereen is anders en heeft eigen woonwensen. Deze wensen kunnen veranderen bij een nieuwe levensfase. Het is daarom prettig als u een nieuw thuis kunt kiezen als uw huidige woning niet meer voldoet. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, moeite met bewegen o...

Lees meer
Fractie nieuws

Presentatie fractie assistent

21 mei 2022

Seniorenpartij presenteert nieuwe fractie-assistent. Donderdag 2 juni wordt Francis Hendrick beëdigd als nieuwe fractie-assistent voor de Seniorenpartij De Ronde Venen. Francis is 33 jaar en ondermeer werkzaam bij RTV De Ronde Venen. Na de verkiezin...

Lees meer
Fractie nieuws

Seniorenbeleid in de gemeente is een must.

22 februari 2022

Seniorenbeleid is een must. Straks is één op de vier inwoners 65 jaar of ouder. In onze gemeente is al de helft van onze inwoners 50 jaar of ouder. Dit betekent dat er een enorme vergrijzing plaatsvindt. Daarom is het belangrijk dat de gemeente ove...

Lees meer
Fractie nieuws

Verkiezingen 16 maart a.s.

16 februari 2022

De Seniorenpartij is een jonge partij. We zijn in 2017 opgericht om senioren te vertegenwoordigen in de gemeenteraad in de Ronde Venen. We haalden tijdens de verkiezingen in 2018, drie zetels. We hebben ons de afgelopen 4 jaar ingezet voor alle inwon...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Leeftijdsdiscriminatie ouderen.

19 december 2021

Leeftijdsdiscriminatie. Leeftijdsdiscriminatie is bij wet verboden. Helaas trekken werkgevers, zorgverzekeraars en andere commerciële dienstverleningsbedrijven zich hier weinig van aan. Mensen worden steeds ouder en blijven steeds langer gezond en a...

Lees meer
Ongecategoriseerd

400.000 duizend ouderen de dupe door nieuwe coalitie

18 december 2021

Ouderen met de krapste beurzen hebben het nakijken nu de nieuwe coalitie wel het minimumloon verhoogt, maar de koppeling met de AOW doorsnijdt. Volgens seniorenbond ANBO krijgt een groep van bijna 400.000 ouderen er geen cent bij.  Veel ouderen hadd...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Klimaatburgemeester en Warmtetransitie

7 december 2021

Warmtetransitie De Seniorenpartij DRV heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 november jl. kritische vragen gesteld over de pasbenoemde klimaatburgemeester. Zij is door het ministerie van Economische zaken en Klimaat benoemd, zonder dat de...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Vuurwerkverbod in De Ronde Venen

28 november 2021

  Vuurwerkverbod. De Seniorenpartij De Ronde Venen ondersteunt het vuurwerkverbod. Wij zijn mede indiener van een amendement van PvdA/Groenlinks om ook voor volgend jaar consumentenvuurwerk te verbieden in onze gemeente. Wij willen het vuurw...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Seniorenpartij op tournee in Baambrugge

20 oktober 2021

Seniorenpartij gaat op Tour door de Ronde Venen: Baambrugge. Dinsdagavond 26 oktober a.s. is Seniorenpartij De Ronde Venen vanaf 19.00 uur aanwezig in dorpshuis De Vijf Bogen. Wij gaan dan in gesprek met inwoners uit Baambrugge en omstreken. Het cent...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Overlijden Ed de Valk

15 oktober 2021

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Ed de Valk, oud fractievoorzitter Seniorenpartij De Ronde Venen. Vlak na de oprichting van onze partij in 2017 heeft Ed zich aangemeld als actief lid. Na de verkiezingen in 201...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Problemen rond het aanvragen van de QR code

22 september 2021

SENIORENARTIJ DRV MAAKT ZICH ZORGEN OVER MENSEN DIE NIET DIGITAALVAARDIG ZIJN EN DE CORONA QR CODE WILLEN AANVRAGEN. Op 25 september worden de Coronamaatregelen aan de ene kant versoepeld en tegelijkertijd wordt de Corona QR een toegangsbewijs voor o...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Marja Becker benoemd tot lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022

12 september 2021

  Afgelopen dinsdag 7 september jl. hebben wij de Algemene Leden Vergadering gehouden in Sociaal Cultureel Centrum De Boei in Vinkeveen. Tijdens deze avond werd de lijsttrekker gekozen en de lijstduwer bekendgemaakt. Marja Becker is met algemen...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Algemene Beschouwingen 2021 (volledige tekst)

2 juni 2021

Algemene Beschouwingen van Seniorenpartij DRV. De Corona pandemie heeft flink toegeslagen onder de inwoners van DRV, met name onder de ouderen. Alleen al in onze gemeente zijn er 35 doden te betreuren. Gelukkig breken nu eindelijk betere tijden aan...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Vragen aan College m.b.t. Laadpalen aan Turkoois in Mijdrecht

28 mei 2021

Momenteel worden op meerdere plaatsen in onze gemeente elektrische laadpalen geplaatst. Uit diverse reacties in de lokale krant (Nieuwe Meerbode van 12 mei jl.) blijkt dat – ondanks de hiervoor gehouden informatieavonden en gepubliceerde artike...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Alternatieve woonvormen voor ouderen.

2 mei 2021

Verklaring indienen motie ‘Alternatieve woonvormen voor ouderen’ Het Rijk heeft de Participatiewet ingevoerd, waarbij o.m het doel is dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De zorg hiervoor is overgeheveld naar de gemeen...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Motie nieuwe woonvormen voor ouderen.

26 april 2021

PERSBERICHT Seniorenpartij DRV wil bij ieder bouwproject ook woonvormen voor ouderen. Bij de invoering van de Participatiewet in 2015, WMO en Jeugdwet, heeft het Rijk besloten dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. De zorg h...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Nieuwsbrief voorjaar 2021

26 april 2021

April 2021 Nieuwsbrief Seniorenpartij De Ronde Venen. Middels deze Nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van actuele zaken. Corona pandemie: De corona pandemie houdt ons al meer dan een jaar bezig. Gelukkig worden er steeds meer mensen gevaccineerd ...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Windmolens langs de grenzen van De Ronde Venen?

7 maart 2021

Het College van B & W De Ronde Venen heeft d.m.v een brief op 29 september 2020 aan de RES (regionale Energie Strategie) Noord Holland-Zuid hun zorgen uitgesproken over de concentratie van zoekgebieden voor windmolens aan de grens van onze gemeen...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Kerst- en nieuwjaarswens

23 december 2020

Beste mensen, Het jaar 2020 is een jaar dat niet iedereen snel zal vergeten. Bijna iedereen heeft om de een of andere reden te maken gehad met het coronavirus. Veel mensen doordat ze het virus zelf kregen, of dat mensen in hun omgeving besmet raakte...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Mededeling overlijden John B. Grootegoed

23 december 2020

Op 14 december jl. is na een kortstondig ziekbed ons lid John B. Grootegoed op 82 jarige leeftijd overleden. Kort voor het overlijden heb ik nog telefonisch contact met hem gehad en hem veel sterkte kunnen wensen. Zijn heldere kijk op de gang van zak...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Algemene beschouwingen 2021

23 december 2020

Algemene beschouwingen 2021. Covid 19, een tot december onbekend virus, zorgde er voor dat we in een totaal andere wereld zijn beland. Op sociaal gebied, op economisch gebied, maar vooral op het gebied van onze gezondheid. Wie had vorig jaar om deze...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Overhangend groen blijft een probleem.

14 oktober 2020

PERSBERICHT. Seniorenpartij DRV vraagt opnieuw aandacht voor overhangend groen op de trottoirs in onze woonkernen. Ondanks dat in het coalitieakkoord “Verbindend, innovatief en ondernemend” aangegeven wordt dat het college speciale aandacht zal g...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Lezing over Erfrechtplanning en Levenstestament

14 oktober 2020

Persbericht. Seniorenpartij DRV organiseert een lezing over het thema Erfrechtplanning en Levenstestament. Op dinsdagavond 20 oktober a.s. organiseert de Seniorenpartij een lezing onder het motto ‘ Houd regie over uw leven’ , waarin onderwerpen t...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Vragen aan het college over extra renovatiekosten Haitsmaplein.

26 september 2020

Geachte heer Kroon, In de commissievergadering van RZ /PW van 15 september 2020 hebben wij u onderstaande vragen gesteld betreffende de werkzaamheden op het Haitsmaplein.  Op uw verzoek worden u deze vragen tevens schriftelijk gesteld. De financiël...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Persbericht: Oversteekplaatsen in De Ronde Venen

19 augustus 2020

De Seniorenpartij vraagt wederom aandacht voor onveilige voetgangersoversteekplaatsen. De Seniorenpartij heeft schriftelijke vragen gesteld aan college van B & W over de slechte communicatie met de inwoners van Vinkeveen over onveilige voetganger...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Persbericht: Luchtkwaliteit scholen, verzorgings- en verpleeghuizen

19 augustus 2020

Seniorenpartij DRV stelt schriftelijke vragen aan college over luchtkwaliteit scholen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen in De Ronde Venen. Binnenkort gaat het nieuwe schooljaar weer van start en gaan alle leerlingen weer naar school. De Seniorenpa...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Seniorenpartij maakt zich zorgen over beleidsregels windmolens.

21 juli 2020

Seniorenpartij maakt zich zorgen over beleidsregels windmolens. De Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarmee wil zij voorop lopen in de regio. Tijdens de behandeling in de laatste raadsvergadering van 1 en 2 juli jl. voor het...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Seniorenpartij dient amendement in vanwege schrappen 55 plus plan.

28 juni 2020

Persbericht. Seniorenpartij De Ronde Venen dient amendement in omtrent het schrappen van het Actieplan 55+ uit de 1e Bestuursrapportage 2020. Na de verkiezingen in 2018 hebben de toenmalige coalitiepartners CDA, D66, VVD en Seniorenpartij DRV in een...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Persbericht AD Groene hart

18 april 2020

Bron:  AD Woerden – 18.04.2020 Onderzoek: geen lood in waterleiding Alle schoolgebouwen en panden in De Ronde Venen waarin kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zijn gehuisvest, hoeven niet te vrezen voor nare gevolgen van loden waterle...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Vragen over Corona virus in De Ronde Venen

17 april 2020

PERSBERICHT. Seniorenpartij De Ronde Venen stelt schriftelijke vragen over de situatie rondom verzorgings- en verpleeghuizen en de Thuiszorg. In het hele land zijn uitbraken van het Covid-19 virus in verpleeg- en verzorgingshuizen. Seniorenpartij...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Hart onder de riem tijdens het coronavirus.

3 april 2020

Beste leden, Wij willen u door middel van deze mail even een hart onder de riem steken. Het is een nare periode, waarbij angst rondwaart voor een onzichtbaar virus. Vooral voor u, ouderen is dit heel vervelend. Geen bezoek, geen knuffeltjes van kinde...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Persbericht

9 maart 2020

Persbericht. Seniorenpartij vraagt via motie om meer verpleegbedden en nieuwe vormen van verzorgingshuizen. Het Rijk heeft bepaald dat onze inwoners langer thuis moeten blijven wonen, tot het echt niet meer langer kan. Daarna komen zij na indicatie i...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Persbericht

9 maart 2020

Persbericht. Seniorenpartij De Ronde Venen stelt schriftelijke vragen over problemen met verouderde nutsleidingen in de gemeente. In de gemeente De Ronde Venen zijn veel woningen van vóór 1960 waar nog loden en/of asbestcementleidingen in gebruik z...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Persbericht

8 maart 2020

Persbericht. Seniorenpartij DRV stelt schriftelijke vragen over de chaos rondom de fietsenrekken bij busstation in Mijdrecht. Afgelopen najaar heeft de Seniorenpartij meerdere malen vragen gesteld aan het college over het parkeren van fietsen aan de ...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Yvette Janmaat verlaat Seniorenpartij

2 januari 2020

  Persbericht. Yvette Janmaat verlaat Seniorenpartij DRV. Op Oudejaarsavond heeft Yvette Janmaat de fractie en het bestuur van de Seniorenpartij DRV via de mail laten weten, dat zij de partij gaat verlaten en haar zetel meeneemt. Ze geeft aan d...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Rectificatie in Nieuwe Meerbode

31 oktober 2019

Rectificatie in Nieuwe Meerbode van 31 oktober 2019. Sinds november 2018 is er in de Nieuwe Meerbode voortdurend negatief bericht over onze (oud) wethouder Marja Becker. De redactrice gaf voortdurend haar (negatieve) mening en gebruikte volgens haar ...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Bericht van de fractievoorzitter

31 oktober 2019

Beste mensen, Sinds september zijn we weer volop aan de slag om uw belangen op de juiste wijze en zoveel als mogelijk is, te behartigen. Dit keer niet een opsomming van hetgeen wij gedaan hebben. Maar. Zoals u zult begrijpen wel aandacht voor hetgeen...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Seniorenpartij stapt uit coalitie

13 oktober 2019

Persbericht. Seniorenpartij stapt uit de coalitie. Wethouder Becker dient haar ontslag in. Na de recente commissievergaderingen heeft onze wethouder, Marja Becker, in goed overleg met bestuur en fractie van de Seniorenpartij , besloten haar ontslag ...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Meet & Greet 50+

22 februari 2019

In samenwerking met de VVD heeft Seniorenpartij De Ronde Venen op donderdag 21 februari jl. een “Meet & Greet” bijeenkomst georganiseerd in het werkcentrum aan de Rondweg in Mijdrecht. De Speeddate was een eerste stap naar werk voor ...

Lees meer
Ongecategoriseerd

WE ZIJN DE GROTE WINNAARS VAN DE VERKIEZINGEN!

25 maart 2018

Seniorenpartij De Ronde Venen heeft bij de verkiezingen ruim 3 zetels behaald! 2553 stemmen. Van nul naar drie zetels. Bestuur en nieuwe fractie willen iedereen die op ons gestemd heeft hartelijk bedanken voor uw stem en het vertrouwen. Het intervie...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Verkiezingsdebatten op 12 en 15 maart

11 maart 2018

Op maandag 12 maart is het grote verkiezingsdebat in de Boei. Dit wordt georganiseerd door de gemeente en alle politieke partijen nemen daaraan deel. Aanvang 19.30 uur. Wilt u dit bijwonen kunt u zich aanmelden via de link: www.derondevenen.nl/verkie...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Tim Coronel steunt Seniorenpartij

11 maart 2018

Bij het flyeren kwamen wij Tim Coronel tegen. En hij steunt onze partij. ...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Voorstellen kandidaten voor seniorenpartijDRV

26 januari 2018

Met trots presenteert voorzitter Aad van der Wilt de eerste drie verkiesbare kandidaten van de kandidatenlijst voor de Seniorenpartij De Ronde Venen. Marja Becker, is lijsttrekker. Zij heeft dertien jaar ervaring als raadslid en was in haar werkzame...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Geen precarioheffing op drinkwater

14 januari 2018

Seniorenpartij De Ronde Venen wil geen precarioheffing op drinkwater. De gemeente De Ronde Venen heeft besloten precarioheffing door te belasten op water. Een primaire basisbehoefte voor de inwoners. Deze doorberekening is door de overheid verboden e...

Lees meer
Ongecategoriseerd

Persbericht in Groene Vener

4 december 2017

Verplaatsing HAP ...

Lees meer
Ongecategoriseerd

nieuws

21 oktober 2017

Tijdens de kennismakingsbijeenkomsten in Wilnis en Abcoude was de pers aanwezig. RTV De Ronde Venen heeft hiervan beelden gemaakt en een interview afgenomen met Marja. U kunt dit interview bekijken via onderstaande link interview op RTV De Ronde Ven...

Lees meer