Seniorenpartij maakt zich zorgen over beleidsregels windmolens.

Seniorenpartij maakt zich zorgen over beleidsregels windmolens. De Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarmee wil zij voorop lopen in de regio. Tijdens de behandeling in de laatste raadsvergadering van 1 en 2 juli jl. voor het zomerreces werd ‘’het Beleid voorwaarden zonnevelden en windmolens’’ behandeld. In dit beleid geeft het college […]


Lees verder

Seniorenpartij dient amendement in vanwege schrappen 55 plus plan.

Persbericht. Seniorenpartij De Ronde Venen dient amendement in omtrent het schrappen van het Actieplan 55+ uit de 1e Bestuursrapportage 2020. Na de verkiezingen in 2018 hebben de toenmalige coalitiepartners CDA, D66, VVD en Seniorenpartij DRV in een coalitieakkoord afgesproken dat er voor kwetsbare groepen in onze samenleving een beleidsplan gemaakt zou worden. Een Ouderenbeleidsplan en […]


Lees verder

Persbericht AD Groene hart

Bron:  AD Woerden – 18.04.2020 Onderzoek: geen lood in waterleiding Alle schoolgebouwen en panden in De Ronde Venen waarin kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zijn gehuisvest, hoeven niet te vrezen voor nare gevolgen van loden waterleidingen. Na een grondige inspectie van al het gemeentelijk vastgoed blijkt dat er nergens lood is gebruikt. Looddeeltjes kunnen in het […]


Lees verder

Vragen over Corona virus in De Ronde Venen

PERSBERICHT. Seniorenpartij De Ronde Venen stelt schriftelijke vragen over de situatie rondom verzorgings- en verpleeghuizen en de Thuiszorg. In het hele land zijn uitbraken van het Covid-19 virus in verpleeg- en verzorgingshuizen. Seniorenpartij De Ronde Venen maakt zich zorgen over de situatie in de verpleeg- en verzorgingshuizen in onze gemeente. Dinsdag 14 april jl. heeft […]


Lees verder

Hart onder de riem tijdens het coronavirus.

Beste leden, Wij willen u door middel van deze mail even een hart onder de riem steken. Het is een nare periode, waarbij angst rondwaart voor een onzichtbaar virus. Vooral voor u, ouderen is dit heel vervelend. Geen bezoek, geen knuffeltjes van kinderen en kleinkinderen. Wij willen u heel veel sterkte wensen in deze periode. […]


Lees verder

Persbericht

Persbericht. Seniorenpartij De Ronde Venen stelt schriftelijke vragen over problemen met verouderde nutsleidingen in de gemeente. In de gemeente De Ronde Venen zijn veel woningen van vóór 1960 waar nog loden en/of asbestcementleidingen in gebruik zijn voor de drinkwater voorziening. Lood is een zwaar en giftig metaal. Drinkwater: Lood in het drinkwater kan schadelijk zijn […]


Lees verder

Persbericht. Seniorenpartij vraagt via motie om meer verpleegbedden en nieuwe vormen van verzorgingshuizen. Het Rijk heeft bepaald dat onze inwoners langer thuis moeten blijven wonen, tot het echt niet meer langer kan. Daarna komen zij na indicatie in aanmerking voor een verpleegbed. Aangezien het aantal 75 jarigen gestaag toeneemt, van 2595 in 2020 tot 3750 […]


Lees verder

Persbericht

Persbericht. Seniorenpartij DRV stelt schriftelijke vragen over de chaos rondom de fietsenrekken bij busstation in Mijdrecht. Afgelopen najaar heeft de Seniorenpartij meerdere malen vragen gesteld aan het college over het parkeren van fietsen aan de Rondweg in Mijdrecht. Een aantal fietsen worden veelal naast de fietsenrekken geplaatst en niet in de daarvoor bestemde vakken. Als […]


Lees verder

Yvette Janmaat verlaat Seniorenpartij

  Persbericht. Yvette Janmaat verlaat Seniorenpartij DRV. Op Oudejaarsavond heeft Yvette Janmaat de fractie en het bestuur van de Seniorenpartij DRV via de mail laten weten, dat zij de partij gaat verlaten en haar zetel meeneemt. Ze geeft aan dat zij zich niet meer thuis voelt bij de Seniorenpartij: de gang van zaken en de […]


Lees verder

Rectificatie in Nieuwe Meerbode

Rectificatie in Nieuwe Meerbode van 31 oktober 2019. Sinds november 2018 is er in de Nieuwe Meerbode voortdurend negatief bericht over onze (oud) wethouder Marja Becker. De redactrice gaf voortdurend haar (negatieve) mening en gebruikte volgens haar ‘zeer betrouwbare bronnen’ die zij citeerde. Deze berichten werden niet gecontroleerd, er werd geen hoor en wederhoor toegepast, […]


Lees verder