Algemene Beschouwingen 2021 (volledige tekst)

Algemene Beschouwingen van Seniorenpartij DRV. De Corona pandemie heeft flink toegeslagen onder de inwoners van DRV, met name onder de ouderen. Alleen al in onze gemeente zijn er 35 doden te betreuren. Gelukkig breken nu eindelijk betere tijden aan. Er wordt volop gevaccineerd. En we krijgen daardoor langzamerhand weer onze vrijheden terug. Dat het allemaal […]


Lees verder

Vragen aan College m.b.t. Laadpalen aan Turkoois in Mijdrecht

Momenteel worden op meerdere plaatsen in onze gemeente elektrische laadpalen geplaatst. Uit diverse reacties in de lokale krant (Nieuwe Meerbode van 12 mei jl.) blijkt dat – ondanks de hiervoor gehouden informatieavonden en gepubliceerde artikelen – deze plaatsing bij omwonenden toch onverwachts en om diverse redenen ongewenst is. Dit leid tot verontwaardigde reacties, mede omdat […]


Lees verder

Alternatieve woonvormen voor ouderen.

Verklaring indienen motie ‘Alternatieve woonvormen voor ouderen’ Het Rijk heeft de Participatiewet ingevoerd, waarbij o.m het doel is dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De zorg hiervoor is overgeheveld naar de gemeenten. Veel verzorgingshuizen zijn daardoor verdwenen. Er zijn echter veel ouderen in Nederland die de behoefte hebben om samen met andere […]


Lees verder

Motie nieuwe woonvormen voor ouderen.

PERSBERICHT Seniorenpartij DRV wil bij ieder bouwproject ook woonvormen voor ouderen. Bij de invoering van de Participatiewet in 2015, WMO en Jeugdwet, heeft het Rijk besloten dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. De zorg hiervoor is overgeheveld naar de gemeenten. Door deze nieuwe wetgeving zijn er veel verzorgingshuizen wegbezuinigd. Veel ouderen […]


Lees verder

Nieuwsbrief voorjaar 2021

April 2021 Nieuwsbrief Seniorenpartij De Ronde Venen. Middels deze Nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van actuele zaken. Corona pandemie: De corona pandemie houdt ons al meer dan een jaar bezig. Gelukkig worden er steeds meer mensen gevaccineerd waardoor het virus minder grip op ons krijgt. Het vaccinatietempo in ons land wordt telkens op […]


Lees verder

Windmolens langs de grenzen van De Ronde Venen?

Het College van B & W De Ronde Venen heeft d.m.v een brief op 29 september 2020 aan de RES (regionale Energie Strategie) Noord Holland-Zuid hun zorgen uitgesproken over de concentratie van zoekgebieden voor windmolens aan de grens van onze gemeente. Op 5 oktober 2020 is er in Provinciale Staten Noord Holland een motie aangenomen […]


Lees verder

Kerst- en nieuwjaarswens

Beste mensen, Het jaar 2020 is een jaar dat niet iedereen snel zal vergeten. Bijna iedereen heeft om de een of andere reden te maken gehad met het coronavirus. Veel mensen doordat ze het virus zelf kregen, of dat mensen in hun omgeving besmet raakten. Maar ook de vele maatregelen die nodig waren om het […]


Lees verder

Mededeling overlijden John B. Grootegoed

Op 14 december jl. is na een kortstondig ziekbed ons lid John B. Grootegoed op 82 jarige leeftijd overleden. Kort voor het overlijden heb ik nog telefonisch contact met hem gehad en hem veel sterkte kunnen wensen. Zijn heldere kijk op de gang van zaken binnen de politiek hebben wij enorm gewaardeerd. Wij wensen de […]


Lees verder

Algemene beschouwingen 2021

Algemene beschouwingen 2021. Covid 19, een tot december onbekend virus, zorgde er voor dat we in een totaal andere wereld zijn beland. Op sociaal gebied, op economisch gebied, maar vooral op het gebied van onze gezondheid. Wie had vorig jaar om deze tijd kunnen denken dat we anderhalve meter van elkaar vandaan moeten blijven en […]


Lees verder

Overhangend groen blijft een probleem.

PERSBERICHT. Seniorenpartij DRV vraagt opnieuw aandacht voor overhangend groen op de trottoirs in onze woonkernen. Ondanks dat in het coalitieakkoord “Verbindend, innovatief en ondernemend” aangegeven wordt dat het college speciale aandacht zal geven aan het verbeteren van het openbaar groen, de straten en de vaar-, wandel- en fietsroutes zijn er in de gemeente nog talloze […]


Lees verder