Fractie

Marja Becker

Fractie voorzitter

Zij heeft 13 jaar ervaring in het raadswerk. Zij is werkzaam geweest als onderzoeker, zelfstandig ondernemer en biologie-docent in het VO en HBO.

Portefeuilles:

  • Zorg
  • Integraal Ouderenbeleid
  • Kunst en Cultuur
  • Cultuur historie
  • Natuur
  • Afval

Commissie: Algemeen Bestuurlijke Zaken en Financiën

Fons Luijben

Raadslid

Is werkzaam geweest als bankdirecteur en heeft voor een andere politieke partij in het provinciaal bestuur gezeten van Zeeland, voor de SP van 2006 tot 2010 in de tweede kamer der Staten Generaal

Commissies: Ruimtelijke Ordening en Openbare werken

Jan Geijtenbeek

Fractie assistent

Was tot voor kort werkzaam als projectleider civieltechnische zaken en adviseur ontwikkeling nieuwbouw woonwijken Gemeente Nieuwkoop.  Momenteel met pensioen.

Heeft gewerkt als Rayonhoofd bij Rijkswaterstaat van het Rayon Naarden.

Opleiding:

  • Bouwkunde
  • Weg- en Waterbouwkunde

Commissie: Publieke werken