28 september 2022

Burgemeester:  “Agrariërs bepalen wanneer vlaggen weggehaald worden”

De Ronde Venen- Als je de beantwoording van burgemeester Maarten Divendal, op vragen van Marja Becker van de Seniorenpartij en Eelco van Doorn van D66, goed beluistert, lijkt het wel of de gemeente De Ronde Venen gegijzeld wordt door de agrariërs of dat de burgemeester bang is. Wat is er aan de hand?

Tijdelijk gedogen

Marja Becker had vragen over de nog steeds aanwezige omgekeerde vlaggen. “De PvdA en GL hebben hier schriftelijke vragen over gesteld en uw college heeft daar schriftelijk op geantwoord. Uit die beantwoording lezen wij dat wij binnen onze gemeente te maken hebben met omgekeerde vlaggen op de provinciale wegen, waar de provincie eigenaar van is en u gaf aan dat de provincie ze gedoogt”.

Punt gemaakt

“Maar intussen heeft de provincie er al heel wat verwijderd. Onze gemeente verwijdert de vlaggen alleen als ze loshangen en/of gevaar opleveren. Ook geeft u aan dat het om tijdelijk gedogen gaat. Ook schrijft u dat u reacties hebt ontvangen van inwoners die deze vorm van protest van een omgekeerde vlag niet waarderen, omdat je niet zo omgaat met onze nationale vlag. Het moment van verwijderen moet nog bepaald worden door het college. Onze vraag: Weet u al wanneer? Wij vinden namelijk dat de boeren en andere inwoners nu hun punt wel hebben gemaakt en dat het tijd is om ze te verwijderen. Ik hoorde ook zojuist dat er in Wilnis juist weer nieuwe vlaggen zijn opgehangen. Ik denk dat er nu eens een punt gemaakt moet worden”. aldus Marja Becker.

Gesprek

De burgemeester “Allereerst het is niet zo dat de provincie de vlaggen heeft weggehaald. Ik zal het u uitleggen. Wij hebben het beleid gekozen dat we in gesprek zijn en blijven met de agrarische bedrijven en de agrarische vertegenwoordigers. Zij hebben ons aangegeven dat zij de vlaggen geleidelijk zelf zullen weghalen. Dat is in grote delen ook al gebeurd in Abcoude, in Baambrugge en langs de provinciale weg. Wij hebben gemeend niet in de situatie terecht te komen van een soort kat en muis spel van wij halen ze weg en zij hangen ze weer op. Wij zijn echt goed in gesprek met de agrariërs en we willen ze nog steeds de gelegenheid bieden de vlaggen zelf te verwijderen. De provincie heeft aangegeven dat half oktober alles weg moet zijn”, aldus Divendal.

Kans geven

“In Molenland en Wilnis is nog niets weggehaald” zo vervolgde de burgemeester. “Dat realiseer ik mij ook. Maar ik wil ze de kans geven. Wij denken dat dit de verstandigste weg is. Er is niemand bij gebaat om dit te laten escaleren”

Marja Becker vond het een onbevredigd antwoord. Eelco van Doorn “Ik hoor mevrouw Becker net zeggen dat er in Wilnis nieuwe zijn opgehangen. Dat verhoudt zich niet erg met het verhaal van de burgemeester zojuist. Gaat u daar nog wat aan doen?” De burgemeester was kort. “Nee, netto is het minder”