26 januari 2023

Fietsoverlast busstation Mijdrecht

Seniorenpartij DRV stelt wederom schriftelijke vragen aan college over de veiligheid van de zebrapaden en het plaatsen van fietsen buiten de fietsenrekken bij busstation in Mijdrecht. 

In het najaar van 2019 heeft de Seniorenpartij een aantal keren vragen gesteld aan het college over de veiligheid bij de oversteekplaatsen bij Hofland c.q. Rondweg en het plaatsen van fietsen buiten de fietsenstalling bij het busstation aan de Rondweg in Mijdrecht.

Het blijkt dat er momenteel weer een aantal fietsen gemakshalve naast de fietsenrekken worden geplaatst en niet in de daarvoor bestemde vakken.

De fietsen staan zodanig geparkeerd dat de doorgang vanaf de trap vanuit het centrum naar het busstation geblokkeerd wordt.

De veiligheid van voetgangers komt hiermee direct in gevaar.

Om die reden is de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) aangepast en met ingang van 1  januari 2020 van kracht geworden.

Tevens is het de Seniorenpartij DRV een doorn in het oog dat de aangebrachte veiligheidsvoorzieningen (knipperlichten in het wegdek) bij de oversteekplaatsen (zebra paden) al langere tijd niet meer werken.

De Seniorenpartij vraagt het college om de veiligheidsvoorzieningen bij de voetgangersoversteekplaats op korte termijn te laten repareren en de overlast van verkeerd geparkeerde fietsen bij het busstation aan de Rondweg te handhaven, zoals verwoord in de APV.

Met als doel de vrije doorloop voor de voetgangers te garanderen en zo nodig vrij te maken en te houden.

Wij vernemen graag op korte termijn op welke wijze het college voornemens is hiervoor in te zetten en welke consequenties dit heeft voor de eigenaar van de verkeerd geparkeerde fiets(en)

Vervolgens vraagt de Seniorenpartij het college hoe zij gaat bevorderen dat de gebruikers in de toekomst hun fiets in de stalling plaatsen en niet zoals nu, parkeren buiten de daarvoor bestemde fietsenrekken.