29 november 2022

Jan Geijtenbeek benoemd tot waarnemend raadslid/fractievoorzitter.

In de raad van 24 november 2022 is Jan Geijtenbeek benoemd tot tijdelijk raadslid/fractievoorzitter van de Seniorenpartij.
Hij vervangt hiermee Marja Becker die op dezelfde datum met ziekteverlof is gegaan.

Wij wensen Jan veel succes met de uitvoering van deze benoeming.

Het bestuur.

Jan Geijtenbeek benoemd tot waarnemend raadslid/fractievoorzitter.