7 september 2022

Nieuwe pensioenwet wordt een catastrofe!

De komende maanden beslist het parlement over de nieuwe pensioenwet. Deze wet moet ’het beste pensioenstelsel ter wereld’ aanpassen aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de kans op indexatie van de pensioenen vergroten.

Martin van Rooijen waarschuwt dat het kabinet een ’casinopensioen’ optuigt.
„Hoewel er ernstige verdeeldheid over bestaat onder politici, pensioenfondsbestuurders, hoogleraren, vakbeweging, werkenden en gepensioneerden, willen kabinet, vakbondsleiding en regeringspartijen koste wat kost hun pensioenplannen doorzetten.

Kern is dat €1800 miljard pensioenvermogen van bijna 10 miljoen Nederlanders wordt omgezet naar een pensioenvermogen per individuele deelnemer.
Om het wantrouwen tegen het nieuwe stelsel weg te nemen, maakte het kabinet het per 1 juli – na tien jaar van vrijwel stilstand – opeens mogelijk de pensioenen weer wat te verhogen.

De pensioenfondsen die dat deden, moesten wel eerst beloven akkoord te gaan met de wet Toekomst Pensioenen, die er dus nog niet is.
In de nieuwe wet wordt het recht van deelnemers om bezwaar te maken tegen nog te nemen beslissingen over hun pensioenen geschrapt. Reden: men verwacht veel rechtszaken rond de herverdeling van de gelden, tot de hoogste Europese rechter aan toe.

Geen spelregels
Dit is wat er tegen het nieuwe stelsel pleit:
– Er zijn geen spelregels voor de herverdeling van de €1800 miljard pensioengelden over de generaties en over individuen; het gaat daarbij gemiddeld over een bedrag van €180.000 van tien miljoen deelnemers.
– Onder de nieuwe wet reageren de pensioenen sneller op de financiële markten en dat betekent niet alleen grotere kans op indexatie, maar ook grotere kans op korting van de pensioenen.
– De eerste tien jaar zal er vrijwel geen sprake kunnen zijn van nieuwe indexaties, maar wel van kortingen op de uitkeringen, omdat er buffers moeten worden opgebouwd om de enorme wisselvalligheid van het ’casinopensioen’ te dempen.
– Alle grote overheidsoperaties van de afgelopen jaren zijn geëindigd in een enorme chaos. Ook deze stelselwijziging leidt onomstotelijk straks tot een parlementaire enquête, waarbij de hoofdpersonen van vandaag naar elkaar verwijzen.

De gepensioneerden zitten dan allang in de ellende.
Ook democratisch gezien klopt het niet. Zeven miljoen deelnemers en drie miljoen gepensioneerden zijn nooit over deze plannen geraadpleegd. Een stelsel voor het hele volk moet per definitie kunnen rekenen op een breed draagvlak. Een meerderheid van 55% is zelfs nog te schraal om te kunnen spreken van een overtuigend draagvlak voor zo’n ingrijpende stelselwijziging.

Aanpassingen
Moet dan alles bij het oude blijven? Nee. Enkele echt noodzakelijke aanpassingen kunnen in de bestaande pensioenwet worden doorgevoerd, zoals aanpassing van de doorsneepremie en van de rekenrente waarmee de pensioenfondsen hun financiële gezondheid moesten berekenen. De afgelopen jaren moesten de pensioenfondsen uitgaan van minder dan 1% rendement, terwijl ze gemiddeld 7% maakten, waardoor de pensioenpotten volstroomden. Dit bewijst het ongelijk van DNB en van de politieke partijen en vermeende deskundigen die lang beweerden dat we rekening moeten houden met 60 jaar lang nabij 0% rente.
Bij de huidige lange rente van zo’n 2% is het in het bestaande stelsel al mogelijk de pensioenen fors te verhogen. Waarvoor is de nieuwe wet dan nog een oplossing?

Chaos en kosten
De stelselwijziging leidt tot chaos en onoverzienbare kosten. Vergelijkbare operaties worden in het buitenland veel verstandiger uitgevoerd. Daar heeft men het pensioenstelsel gesloten voor nieuwe deelnemers. De bestaande deelnemers behouden hun regeling, de nieuwe pensioengelden worden ondergebracht in het nieuwe stelsel. Dat valt voor iedereen gemakkelijk te communiceren en te begrijpen.

Shell en Unilever hebben al bewezen dat dit in Nederland ook kan.

“Het is te hopen, dat we tijdig terugkeren van deze heilloze weg.”

OPINIE – Martin van Rooijen, oud-staatssecretaris