22 februari 2022

Seniorenbeleid in de gemeente is een must.

Seniorenbeleid is een must.

Straks is één op de vier inwoners 65 jaar of ouder. In onze gemeente is al de

helft van onze inwoners 50 jaar of ouder. Dit betekent dat er een enorme

vergrijzing plaatsvindt. Daarom is het belangrijk dat de gemeente over een goed

Seniorenbeleidsplan beschikt. Hierin moeten alle zaken die senioren aangaan in kaart worden gebracht en de knelpunten worden benoemd, zodat adequate hulp geboden kan worden.