27 juni 2022

Seniorenpartij De Ronde Venen zorgt voor veilige oversteek bij Liefkenshoek.

Na verschillende klachten van inwoners over het stoplicht van de voetgangersoversteekplaats op de N201 met de kruising Hofland (Liefkenshoek), heeft de Seniorenpartij bij zowel de Gemeente als de Provincie aan de bel getrokken. Inwoners klaagden dat het betreffende stoplicht veel te snel op rood zou springen en voetgangers nauwelijks de tijd kregen om over te steken.

Na onze meting bleek dat het licht voor voetgangers 8 seconden op groen stond en vervolgens weer rood licht gaf.  Inwoners die minder goed ter been zijn konden daardoor niet veilig op tijd naar de overkant lopen of fietsen.

Zij werden door de Gemeente naar de Provincie gestuurd en bij de Provincie stuurden ze weer naar de gemeente.

De Seniorenpartij heeft daarop zowel met de Gemeente als de Provincie contact gezocht en kreeg uiteindelijk bericht terug van de Provincie dat zij het probleem hadden bekeken en ook hadden geconstateerd dat het stoplicht te snel op rood sprong. Inmiddels is dit aangepast, het voetgangerslicht staat nu 18 seconden op groen.

Op het moment dat deze foto werd gemaakt kwamen twee ambtenaren van de Provincie controleren of dit daadwerkelijk ook als zodanig is uitgevoerd geworden.

Wij danken hierbij de Gemeente als de Provincie voor hun bijdrage.

Seniorenpartij De Ronde Venen.