12 juni 2024

Veiligheid zebrapad Viergang

De Seniorenpartij DRV heeft het college van B&W al verschillende keren schriftelijke vragen gesteld over de gevaren bij de oversteekplaats op de Viergang bij Bozenhoven in Mijdrecht.

Deze oversteekplaats, een zebrapad vlak na een bocht op de Viergang richting Bozenhoven, is voor de bocht onzichtbaar. Bovendien wordt er op de Viergang vaak veel te hard gereden, zodat automobilisten de overstekende voetgangers vaak nog maar net op tijd zien en moeten boven op hun rem staan. Er is al een voetganger aangereden en verschillende bijna ongelukken zijn ons gemeld.

Na eerdere vragen hierover zijn de struiken verlaagd en zijn er twee borden geplaatst. Eén van die borden staat op te grote afstand (meer dan 150 m) voor de bocht en het zebrapad.

Kinderen die daar dagelijks oversteken naar en van de Driehuisschool en mensen met rolstoel of rollator zijn al helemaal niet zichtbaar voor automobilisten.
Bovendien wordt dit zebrapad dagelijks gebruikt door mensen met honden.

De Seniorenpartij heeft er al eerder op aangedrongen om voor het zebrapad een drempel te plaatsen, zodat automobilisten moeten afremmen. Helaas is dit nog steeds niet gebeurd.

Door wederom vragen te stellen aan B&W hoopt de Seniorenpartij dat er nu wel afdoende maatregelen worden genomen, zodat iedereen daar veilig kan oversteken.

Veiligheid zebrapad Viergang