16 februari 2022

Verkiezingen 16 maart a.s.

De Seniorenpartij is een jonge partij. We zijn in 2017 opgericht om senioren te vertegenwoordigen in de gemeenteraad in de Ronde Venen. We haalden tijdens de verkiezingen in 2018, drie zetels.

We hebben ons de afgelopen 4 jaar ingezet voor alle inwoners, maar vooral voor de senioren, die nergens anders een stem krijgen.

Wij gaan ons de komende 4 jaar weer inzetten voor allerlei zaken, zoals meer betaalbare seniorenwoningen, veilige openbare ruimte, waar het gras opgeruimd wordt na het maaien, goede verlichting, veilige voet- en fietspaden, een goed klimaatbeleid enz.

Wij zullen ons de komende week zo veel mogelijk naar buiten profileren, maar wij moeten het wel doen met beperkte middelen. De Rijksoverheid subsidieert wel de landelijke partijen, maar niet de lokale partijen. Wij moeten alles uit eigen zak ( en die begint al aardig leeg te raken) doen!

U kunt ons steunen door op 14, 15 of 16 maart een stem op ons uit te brengen, maar natuurlijk ook door lid te worden of ons te sponsoren. Bij voorbaat onze grote dank.

 

Lid of Sponsor worden?

www.seniorenpartijdrv.nl                                                  info@seniorenpartijdrv.nl