mini Congres over Eenzaamheid groot succes

Dinsdag 2 oktober jl. hebben wij een mini Congres georganiseerd over Eenzaamheid in De Ronde Venen.

Het thema luidde: Kom Erbij, samen pakken we Eenzaamheid aan in De Ronde Venen.

De week van de Eenzaamheid
Tijdens de week van de Eenzaamheid heeft Seniorenpartij De Ronde Venen een mini Congres georganiseerd over Eenzaamheid in De Ronde Venen.
Het thema van de avond luidde: Kom Erbij, samen pakken we Eenzaamheid in De Ronde Venen aan.
Na een welkomst woord door de voorzitter van de Seniorenpartij, Aad van der Wilt, kreeg Wethouder Marja Becker het woord. Na haar openingsspeech om mensen uit hun isolement te halen en ervoor te zorgen dat ze weer mee kunnen functioneren in de maatschappij, nam Jos Boersma van coalitie Erbij het woord en zorgde als gespreksleider voor een avond vol mooie, indringende en boeiende verhalen.
De eerste helft van de avond bestond uit Pitches door professionals en een vrijwilliger
Zo gaf Yvonne Jordan, apotheker ons een kijkje in de keuken van de Apotheek. Het onderwerp luidde: “Ouderdom komt met gebreken” waarin zij uitlegde welke hormonen ervoor zorgen dat men zich prettig voelt.
Chantal Timmer begeleider van cliënten die te maken hebben met eenzaamheid beschreef de eenzaamheid bij een ervaringsdeskundige. Door de betrokkenheid van Chantal was een ieder diep onder de indruk wat mensen meemaken als zoiets je overkomt. Met name de manier waarop de ervaringsdeskundige wist om te gaan met het probleem van Eenzaamheid door het maken van kunstwerken en schilderijen om daar mee uit haar isolement te komen.
Petra Vosters van het Kernteam De Ronde Venen vertelde wat dit team kan betekenen voor mensen die met dit probleem te maken hebben.
De bijdrage van Charita Zaal van Tympaan de Baat bestond uit het onderwerp “Welzijn op recept”, zij gaf inzicht in de procedure van herkennen tot aan het bieden van professionele hulp
De laatste spreekster was Indy Jones, studente van de Internationale school die voor haar eindexamenopdracht een plan had bedacht om buddy’s in te zetten om eenzaamheid onder jongeren en ouderen te kunnen bundelen en om uiteindelijk met elkaar in contact te brengen.
De tweede helft van de avond bestond uit een interactief deel waar bij een zestal stellingen werden besproken.
De opmerkingen over de stellingen werden besproken door Jos Boermans en naar aanleiding hiervan is er een werkgroep gevormd die Eenzaamheid in De Ronde Venen in kaart gaat brengen en probeert oplossingen aan te geven om de problematiek terug te dringen.
Er was veel belangstelling voor deze avond, waar ongeveer zo’n 75 tot 80 deelnemers aanwezig waren.