23 december 2020

Algemene beschouwingen 2021

Algemene beschouwingen 2021.

Covid 19, een tot december onbekend virus, zorgde er voor dat we in een totaal andere wereld zijn beland. Op sociaal gebied, op economisch gebied, maar vooral op het gebied van onze gezondheid.

Wie had vorig jaar om deze tijd kunnen denken dat we anderhalve meter van elkaar vandaan moeten blijven en elkaar geen hand meer mogen geven, dat we met mondkapjes in de winkels zouden lopen en dat er honderden mensen uit onze gemeente besmet zouden raken met het virus en er zelfs 14 doden te betreuren zouden zijn.

Dit virus trof vooral onze ouderen. Zij die al kwetsbaar zijn, werden het zwaarste getroffen. In isolatie moeten leven, je kinderen en kleinkinderen maandenlang niet meer kunnen zien. In de laatste periode van je leven helemaal alleen moeten zijn, of alleen te moeten sterven. Een waar drama, dat hopelijk nooit meer zal voorkomen.

Maar voor alle inwoners was en is dit een moeilijke tijd. Ouders die plotseling thuis moesten werken, kinderen niet meer naar school, met alle gevolgen van dien. Jongeren die niet meer in groepen bij elkaar kunnen komen om eens lekker te chillen. Ondernemers die plotseling hun zaak moesten sluiten. Allemaal hebben we er mee te maken gehad en op dit moment tijdens deze gedeeltelijke lockdown opnieuw.

Dat de economie hiermee ook getroffen zou worden, was vanaf het begin duidelijk. En ook onze gemeente heeft daarmee te maken.

Gelukkig krijgen we een deel terug van het Rijk.

Maar ook andere kosten, zoals kosten die de decentralisatie van het Sociaal Domein tot gevolg hebben, stijgen nog ieder jaar.

Alleen voor de Jeugdzorg had de gemeente het afgelopen jaar al voor 2,5 miljoen een extra tegenvaller. En deze kosten krijgen we maar voor een gedeelte terug, zodat we voor volgend jaar een flink gat in de begroting hebben.

Dat heeft er voor gezorgd, dat er nu flink wordt bezuinigd. Het college is met een kaasschaaf langs allerlei voorzieningen gegaan. Vooral op het Sociaal Domein. Hier 10 procent zoals Tympaan de Baat en de bibliotheek. Maar ook bij andere organisaties, die soms de helft van hun subsidies dreigen te verliezen en daar soms van te voren niet eens van op de hoogte waren.

Korten op alles wat we op het gebied van het preventieve veld hebben opgebouwd, wordt daardoor direct weer afgebroken. Daar is de Seniorenpartij een fel tegenstander van. Wij stellen voor deze voorgestelde bezuinigingen eerst zorgvuldig af te wegen en de gevolgen daarvan in kaart te brengen. Vandaar dat wij mede indiener zijn van amendementen op dit terrein.

Dat geldt ook voor de bezuinigingen in de kunst en Cultuur. Hierop is al de afgelopen 10 jaar flink bezuinigd. Dat beetje wat we nog over hebben wordt nu ook vrijwel wegbezuinigd. Dat gaat niet alleen ten koste van onze monumenten, maar ook ten kosten van de hele cultuursector, inclusief het kunstonderwijs op scholen. Kinderen moeten in hun vroege jeugd juist te maken krijgen met het maken van muziek en kunstonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het niet alleen leuk is, maar ook een positief effect heeft op de intelligentie en sociale vaardigheden. Ook hierin zijn wij mede indieners van een amendement.

Wij zien meer in het vertragen van de energietransitie, waarin wij ver voorop lopen tov andere Utrechtse gemeenten. De Seniorenpartij ziet nut en noodzaak in van deze transitie maar we hebben in commissievergaderingen al meerder keren aangegeven, dat hierbij ook nieuwe technieken meegenomen moeten worden ipv alleen zon en wind. Zeker windmolens hebben een enorme impact op ons prachtige cultuurlandschap en onze inwoners.

Ook de in onze ogen onnodige franje van het Grondstoffenplan kunnen wat ons betreft de prullenbak in. Dat scheelt de inwoners in de tarieven voor het afval.

De voorgestelde verhoging van de OZB niet woningen vinden wij op zich een logische stap. Wij hebben ten opzichte van omliggende gemeenten een heel laag tarief. Wel vinden we dat deze verhoging beter in fasen zou kunnen worden uitgevoerd. Ten slotte is het op dit moment voor veel ondernemers een moeilijke tijd. Wij zijn dan ook mede indiener van een amendement om dit beter te faseren.

Tot slot het volgende. In het verleden zijn de bejaardentehuizen afgeschaft. Was te duur. Met de bedoeling dat ouderen zo lang mogelijk thuis zouden moeten blijven wonen. Dan zou er vanuit de gemeentes voldoende ondersteuning worden geboden. In de praktijk blijkt dat ook veel te duur.

En bovendien willen veel ouderen helemaal niet alleen blijven wonen, maar het liefst gezamenlijk met andere ouderen.

De afgelopen tijd zijn er door verschillende inwoners initiatieven ontwikkeld om bv samen een woongroep op te zetten of een groepje appartementen gezamenlijk te bouwen om bij elkaar te kunnen wonen en elkaar te kunnen ondersteunen, bv CPO Abcouderen. Deze initiatieven worden te weinig ondersteund door de wethouder RO, die zijn eigen plannen op dit gebied heeft. Wij vragen de wethouder dringend zulke initiatiefnemers serieus te nemen en constructief te kijken of voorgestelde plannen realiseerbaar zijn en ouderen niet aan het lijntje te houden. Hun lijntje is niet meer zo lang.

Voorzitter, dan bedanken wij iedereen die heeft meegewerkt aan deze begroting.

En blijf vooral gezond en houd vol. Als we nu vol houden, kunnen we straks samen met de familie de feestdagen vieren.

Yanaika Zomer:

Zo gedicht, zo gedaan

Scholen dicht,

Zwembad dicht,

Alles dicht.

Maar ik ben dichter!

Net wat lichter,

Als ik alles open dicht.

Dicht ik op afstand Dichter

Tussen jou en mij

Open ik met een gedicht

en jou wat dichterbij.