2 mei 2021

Alternatieve woonvormen voor ouderen.

Verklaring indienen motie ‘Alternatieve woonvormen voor ouderen’

Het Rijk heeft de Participatiewet ingevoerd, waarbij o.m het doel is dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De zorg hiervoor is overgeheveld naar de gemeenten. Veel verzorgingshuizen zijn daardoor verdwenen.

Er zijn echter veel ouderen in Nederland die de behoefte hebben om samen met andere ouderen te wonen en samen oud te worden.

Dat kunnen particuliere projecten zijn bv. een klein appartementencomplex, waar men gezamenlijk zorg kan inkopen (in Uithoorn, Bilderdijkhof). Waarbij men een eigen appartement heeft, maar wel met een gezamenlijke ruimte, waar men activiteiten kan organiseren. Deze senioren wonen geheel zelfstandig, maar in dit concept is opgenomen, dat men oog voor elkaar heeft, zodat niemand eenzaam hoeft te zijn. Dit project betreft huurappartementen, maar zulke projecten kunnen ook gerealiseerd worden met koopappartementen.

Het Rijk heeft voor zulke initiatieven een stimuleringsregeling voor zorg en wonen in het leven geroepen.

Maar er zijn ook ouderen, die in een hofje bij elkaar willen wonen. Zoals in Nieuwkoop, waar de woningbouw coƶperatie kleine seniorenwoningen in de vorm van een hofje heeft gebouwd.

Zo is er in Woerden al een Thuishuis, waar alleenstaande ouderen een eigen appartementje hebben en een gezamenlijke woonkamer en keuken. Hierbij is het de bedoeling om vooral eenzaamheid tegen te gaan, door allerlei activiteiten samen te doen.

In onze gemeente is een groep ouderen, COP Abcouderen, die ook plannen hebben om gezamenlijk een woonproject te starten. Deze mensen zijn al jaren in gesprek met het gemeentebestuur om dit van de grond te krijgen, zonder succes.

Welke woonvormen zijn er nu in onze gemeente? Voor zover wij weten geen enkele. Er worden wel seniorenappartementen gebouwd in samenwerking met Groenwest ( in Mijdrecht) maar eigen initiatieven zijn niet van de grond gekomen.

In Woerden hebben een paar politieke partijen een plan ingediend, waar senioren zelfstandig komen te wonen, maar niet alleen (Snellerpoort).

Als dit plan doorgaat komen daar alleenstaande senioren te wonen, die een eigen ruimte krijgen en een gezamenlijk gebruiksruimte voor activiteiten.

Zo zijn er talloze voorbeelden van initiatieven, in diverse vormen om ouderen samen te laten wonen. Het grote probleem is, dat er bij ons gemeentebestuur geen interesse voor is.

Middels deze motie wilden wij deze initiatieven mogelijk maken.

Het mocht echter niet zo zijn. De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 in De Ronde Venen voelden daar niets voor.