19 december 2021

Leeftijdsdiscriminatie ouderen.

Leeftijdsdiscriminatie.

Leeftijdsdiscriminatie is bij wet verboden. Helaas trekken werkgevers, zorgverzekeraars en andere commerciële dienstverleningsbedrijven zich hier weinig van aan.

Mensen worden steeds ouder en blijven steeds langer gezond en actief. De pensioengerechtigde leeftijd is op dit moment ca. 67 jaar. Maar het lijkt erop dat werkgevers en de commerciële dienstverlening hieraan voorbij gaan.

De meeste meldingen van leeftijdsdiscriminatie gaan over de arbeidsmarkt; over vacatureteksten waarin leeftijdseisen zijn opgenomen, of zijn afkomstig van 50- plussers die vanwege hun leeftijd zijn afgewezen voor een baan. Terwijl men tot 67 jaar moet doorwerken!

Verder zijn er meldingen over de commerciële dienstverlening. Over verzekeraars die andere tarieven hanteren voor ouderen, maar bijvoorbeeld ook over een energieleverancier die 75-plussers niet meer laat overstappen. Een enkele melding gaat over diensten van de overheid en huisvesting.

In Nederland stellen commerciële dienstverleners zoals banken en verzekeraars leeftijdsgrenzen. Voor 65-plussers is de keuze voor een autoverzekering zo een stuk beperkter; de helft van alle verzekeringsmaatschappijen accepteert 65-plussers niet. Verzekeringssite.nl onderzocht 46 verzekeraars; bij 23 maatschappijen werden ouderen op basis van hun leeftijd geweigerd (waarbij de leeftijdsgrens varieert van 64 tot 75 jaar), slechts 14 verzekeraars accepteren alle ouderen zonder berekening van een premietoeslag (Beperkte keuzevrijheid). Ook wat betreft het afsluiten van een lening zijn er voor 65-plussers minder mogelijkheden. Banken weigeren een lening, hypotheek of creditcard te verstrekken aan mensen van 65, 70 of 75 jaar en ouder (Ouderen en geld lenen).

Ook over zorgverzekeringen komen meldingen binnen; ouderen voelen zich gediscrimineerd omdat zij een hogere premie moeten betalen. Ook over overheidsdiensten komen discriminatiemeldingen binnen. Bijvoorbeeld van een mevrouw die van de Sociale Dienst geen financiële ondersteuning krijgt voor het volgen van een opleiding omdat zij ouder is dan 50!

Mensen met een rijbewijs moeten vanaf hun 70e jaar een nieuw rijbewijs aanvragen, dat dan 5 jaar geldig is. Vanaf hun 75e jaar moeten ze ook nog iedere 5 jaar medisch gekeurd worden. De kosten hiervoor moeten zijzelf betalen. Voor veel mensen is dit te bezwaarlijk en veel ouderen laten dan maar hun rijbewijs verlopen.

Bevolkingsonderzoeken lijken alleen te zijn bedoeld voor jonge mensen, want als je 60 jaar bent krijg je geen uitnodiging meer voor het onderzoek naar baarmoederhalskanker en vanaf 75 jaar ook niet meer voor het darmonderzoek en borstonderzoek. Mocht je dit na die leeftijd willen voortzetten, moet je het zelf betalen. Blijkbaar maakt het niet uit of je na die leeftijd kanker krijgt!

De Seniorenpartij DRV vindt dat het hoog tijd wordt dat deze werkgevers, commerciële dienstverleners en zorgverzekeraars hun regels gaan aanpassen aan de huidige levensverwachtingen van ouderen.

Pensioenen die al ruim twaalf jaar niet meer worden geïndexeerd ondanks de afspraken van Pensioenfondsen over het afsluiten van een ‘Waardevast pensioen’. Dit heeft ondermeer te maken met de rekeningrente waarmee de overheid pensioenfondsen verplicht om deze toe te passen.