12 september 2021

Marja Becker benoemd tot lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022

 

Afgelopen dinsdag 7 september jl. hebben wij de Algemene Leden Vergadering gehouden in Sociaal Cultureel Centrum De Boei in Vinkeveen.

Tijdens deze avond werd de lijsttrekker gekozen en de lijstduwer bekendgemaakt.

Marja Becker is met algemene instemming benoemd tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Marja is vanaf maart 2020 fractievoorzitster van Seniorenpartij De Ronde Venen in de raad.

De afgelopen raadsperiode heeft Marja, samen met het fractieteam bestaande uit Fons Luijben en Jan Geijtenbeek zich ingezet voor het belang van al onze inwoners, maar met name voor mensen van 50 jaar en ouder. Zo hebben ze de afgelopen periode van drie jaar bijna vijftig schriftelijke vragen en moties ingediend bij het College. Dit heeft geresulteerd in oplossingen en wijzigingen.

Het bestuur heeft Fons Luijben gevraagd om als lijstduwer van onze partij mee te doen met onze verkiezingscampagne. Wij zijn dan ook bijzonder blij dat Fons het als een eer beschouwt om deze taak waar te nemen.

Het bestuur heeft nu de taak om het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 verder uit te werken, kandidaten te werven voor de verkiezingslijst en bijeenkomsten te plannen.

Ons verkiezingsprogramma stellen wij samen aan de hand van de problematiek die wij als Seniorenpartij de afgelopen jaren hebben ondervonden. Bovendien is de inbreng van U als inwoner van onze mooie gemeente leidend voor ons programma.

Het Bestuur.