23 december 2020

Mededeling overlijden John B. Grootegoed

Op 14 december jl. is na een kortstondig ziekbed ons lid John B. Grootegoed op 82 jarige leeftijd overleden.

Kort voor het overlijden heb ik nog telefonisch contact met hem gehad en hem veel sterkte kunnen wensen.

Zijn heldere kijk op de gang van zaken binnen de politiek hebben wij enorm gewaardeerd.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit grote verlies.

Namens Bestuur en fractie,

René Borst

Voorzitter.