21 oktober 2017

nieuws

Tijdens de kennismakingsbijeenkomsten in Wilnis en Abcoude was de pers aanwezig. RTV De Ronde Venen heeft hiervan beelden gemaakt en een interview afgenomen met Marja. U kunt dit interview bekijken via onderstaande link

interview op RTV De Ronde Venen

Na 8.30 minuten krijgt u het interview te zien.

In Abcoude was een journalist van Het Witte Weekblad aanwezig en heeft een artikel geschreven over de partij. Gepubliceerd in week 26.

SENIORENPARTIJ DE RONDE VENEN DOET MEE AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN MAART 2018.

Seniorenpartij De Ronde Venen is een partij voor senioren, die een eigen stem willen hebben in de Gemeenteraad. Wij zijn een lokale partij die zich willen inzetten voor de belangen van senioren in De Ronde Venen, maar het algemeen belang niet uit het oog verliezen.

De partij is in juli jl. officieel geregistreerd. Iedereen, van welk geloof, geaardheid of afkomst kan lid worden van onze partij. Onze doelgroep is senioren vanaf ongeveer vijfenvijftig jaar, maar iedereen vanaf achttien jaar kan lid worden van onze partij.

Ons verkiezingsprogramma bevat tien punten, met als belangrijkste punten:

Wij willen dat er een weloverwogen seniorenbeleid komt, uitgevoerd door een wethouder die speciaal met dit beleid wordt belast.

Meer en betere huisvesting voor senioren. Meer appartementen, zowel koop, als huur, zodat er meer doorstroming komt en er woningen vrijkomen voor starters.

Armoedebestrijding onder senioren. Er is een grote groep senioren, die zich financieel heel goed kunnen redden, maar er is ook een grote groep mensen die moeten zien rond te komen van een AOW, eventueel aangevuld met een klein pensioen. Wij willen deze groep monitoren en terzijde staan.

Tevens staat de aandacht voor eenzame ouderen hoog op de agenda.

Wij staan voor een veilige samenleving, die als dit noodzakelijk is gehandhaafd moet worden. Onder veiligheid verstaan we ook goed begaanbare trottoirs, afritten en fietspaden.

In de Ronde Venen moeten oudere werkloze werknemers kansen krijgen om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. Wij vinden dat de Gemeente, ook als werkgever hierin een leidende rol moet hebben.

Ons verkiezingsprogramma bestaat uit een tien punten programma, maar onze leden kunnen op de diverse punten medebepalen hoe dit er uit gaat zien.

Wij zoeken nog mensen die ons als lid willen ondersteunen en eventueel interesse hebben om actief in de politiek De Seniorenpartij De Ronde Venen op de kaart te zetten (lidmaatschap € 25 per jaar en ieder ander gezinslid betaalt €10) Hiermee heeft u invloed op ons verkiezingsprogramma en de vaststelling van de kandidatenlijst.

Voor informatie:

Mailadres: seniorenpartijdrv@ziggo.nl

Telefoon: René Borst, secretariaat 06-43860894