26 april 2021

Nieuwsbrief voorjaar 2021

April 2021

Nieuwsbrief Seniorenpartij De Ronde Venen.

Middels deze Nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van actuele zaken.

Corona pandemie:

De corona pandemie houdt ons al meer dan een jaar bezig. Gelukkig worden er steeds meer mensen gevaccineerd waardoor het virus minder grip op ons krijgt. Het vaccinatietempo in ons land wordt telkens op de proef gesteld door enerzijds de trage levering en anderzijds de problemen rond de enkele ernstige complicaties.

Wij hopen in ieder geval dat velen van onze leden inmiddels zijn gevaccineerd. Uw voorzitter is volgende week woensdag aan de beurt!

Gemeente raadsverkiezingen:

Maart 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De komende tijd staan er veel ingrijpende voorstellen op de agenda.

Energietransitie:

Eén van die grote taken voor de gemeente is de ‘Energietransitie’, dat wil zeggen dat onze gemeente energie neutraal moeten zijn in 2050. De Rijksoverheid, dus ook de Provincie zet voornamelijk in op zon en wind. Dit betekent dat we de benodigde energie (warmte en elektriciteit) moeten halen uit deze bronnen, zonnevelden en windmolens.

Het standpunt van de Seniorenpartij is, dat wij het klimaatprobleem wel degelijk onderschrijven, maar niet alleen willen inzetten op zon en wind, maar ook op nieuwe technieken, zoals waterstof en aardwarmte.

Wij willen geen kostbaar landbouw- en natuurgrond laten vervallen en bovendien ontstaat er landschapsvervuiling door uitzicht op hoge windmolens (variërend van 160 tot 240 m) om maar niet spreken van slagschaduw en lawaai van de wind op de wieken.

Uit verschillende onderbouwde berekeningen blijkt dat woningen die ouder zijn 20 jaar niet geschikt zijn voor het afsluiten van aardgas. Dit komt doordat deze woningen nauwelijks voorzien zijn van een degelijke isolatie, hierdoor gaat er veel warmte verloren.

Als alternatief zouden de daken van bedrijfsgebouwen gebruikt kunnen worden voor zonnepanelen en voor windmolens plaatsing op windmolenparken op de Noordzee. Daarover heeft de Seniorenpartij een motie mede ingediend met RVB. Zelfs de coalitiepartijen hebben hier voor gestemd! Het doel van deze motie is om te onderzoeken of er als gemeente of als RES (de regio waarin wij zitten voor de energietransitie) kunnen participeren in windmolens op zee.

De opgewekte stroom van de windmolens in zee kan omgezet worden in Waterstof (er is momenteel een fabriek in aanbouw in de Eemshaven in Delfzijl voor de omzetting van elektriciteit in waterstof) Als alternatief voor de infrastructuur van het waterstof kunnen na aanpassing, de bestaande gaspijpleidingen gebruikt worden waar nu nauwelijks gas vanuit Groningen naar de rest van het land wordt getransporteerd.

De opslag van de voorraad waterstof vindt plaats in ondergrondse bunkers die ontstaan zijn uit gaswinning.

Op deze manier kunnen we duurzame energie opwekken zonder dat het landschap wordt aangetast door uitzicht op parken met zonnevelden en windmolens.

Centrumplan Vinkeveen:

Het college van B&W heeft een voorstel gedaan om de ontsluiting van het woon-werkverkeer in het centrum van Vinkeveen aan te passen.

Er is gezocht naar een dure variant die volgens onze partij veel emotie los maakt bij inwoners en onnodig veel geld kost, zo willen ze wegen ombouwen naar een één richting verkeer, een aantal woningen onteigenen en een andere aansluiting op de N201.

Een goedkoper alternatief is om een ontsluiting te maken door de Bonkestekersweg door te trekken, weliswaar door een stukje natuurgebied, en middels een rotonde aan te laten sluiten op de N201.

De wijken Zuiderwaard, Westerheul en Vinkenveld kunnen dan gebruik maken de nieuwe ontsluiting. Het centrum wordt hierdoor minder belast en hoeft daardoor niet aangepast te worden.

Deze optie is echter door de Provincie afgewezen, omdat het aan de rand van het nieuwe natuurgebied ligt, de Maricken. Overigens is daar door het college weinig energie in gestoken om dit bij de provincie te verkopen.

Bouw stationslocatie Mijdrecht:

Vorige maand is een start gemaakt met het bouwrijp maken van de stationslocatie aan de rondweg in Mijdrecht.

Ze zijn begonnen met de kap van bomen op dit complex. De gemeente had aangegeven dat alle bomen gerooid moesten worden behalve de 36 die langs de Rondweg staan.

De aannemer is voortvarend te werk gegaan en heeft alle bomen gekapt. De gemeente heeft de aannemer verzocht om weer 36 bomen van gelijke grootte op koste van dit bedrijf terug te planten.

Wordt vervolgd.

Voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022 zijn wij op zoek naar mensen die ons hierbij willen helpen.

Zo zoeken wij ondermeer kandidaten die bereid zijn om op de kieslijst te komen staan en in overleg plaats willen nemen in de raad.

Functie: Raadslid en fractie assistenten.

Ervaring is niet per se noodzakelijk, wij zorgen voor een goede voorbereiding en diverse cursussen vanuit de gemeente.

Mocht u zelf geen belangstelling hebben, maar kent u iemand uit uw omgeving die daarvoor geschikt zou zijn, vraag deze persoon alstublieft om zich bij ons te melden.

Voor het bestuur zijn wij op zoek naar actieve leden die met ons mee willen denken.

Dit geldt ook voor het zoeken naar nieuwe leden.

Hoop dat u vanuit uw omgeving mensen kent die geïnteresseerd zijn in onze partij en mogelijk lid willen worden. Het gaat nu allemaal heel snel, dus wij hopen op uw inzet!

De fractie bestaat uit:

Fractievoorzitter: Marja Becker (ABZ + financiën)

Fons Luijben: Ruimtelijke Ordening en publieke werken

Fractie assistent: Jan Geijtenbeek (o.a. bouwcommissie nieuw gemeentehuis en publieke werken)

Items waar wij de afgelopen tijd ondermeer aandacht voor hebben gevraagd, of schriftelijke vragen over hebben gesteld:

Gebruik van alternatieve energie bij de besluitvorming inzake Energietransitie. Bouw voor ouderen, ook alternatieve woonvormen, waarbij ouderen samen kunnen wonen. Veiligheid op straat (geen overhangend groen, veilige voet- en fietspaden), Eenzaamheid, uitvoering van het 55plusplan, fietsenchaos bij het busstation Mijdrecht, de gesteldheid van de ventilatie op scholen, cultuur-en kunstsector (mede indiener van motie over besteding rijksgelden hiervoor).

Namens Fractie en Bestuur,

René Borst,