14 oktober 2020

Overhangend groen blijft een probleem.

PERSBERICHT.

Seniorenpartij DRV vraagt opnieuw aandacht voor overhangend groen op de trottoirs in onze woonkernen.

Ondanks dat in het coalitieakkoord “Verbindend, innovatief en ondernemend” aangegeven wordt dat het college speciale aandacht zal geven aan het verbeteren van het openbaar groen, de straten en de vaar-, wandel- en fietsroutes zijn er in de gemeente nog talloze plaatsen waar het overhangend groen het trottoir verspert.

Evenals in 2018 heeft de Seniorenpartij opnieuw deze problematiek onder de aandacht gebracht van het college.

Ondanks eerdere toezeggingen en de ambitie van het college wordt aan dit probleem, dat vooral voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn voor onveilige situaties zorgt niet of onvoldoende aangepakt.

Daarom heeft de Seniorenpartij opnieuw schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp in de hoop dat er nu een effectieve uitvoering en handhaving voor dit probleem zal plaatsvinden.