9 maart 2020

Persbericht

Persbericht.

Seniorenpartij De Ronde Venen stelt schriftelijke vragen over problemen met verouderde nutsleidingen in de gemeente.

In de gemeente De Ronde Venen zijn veel woningen van vóór 1960 waar nog loden en/of asbestcementleidingen in gebruik zijn voor de drinkwater voorziening. Lood is een zwaar en giftig metaal.

Drinkwater: Lood in het drinkwater kan schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral voor zwangere vrouwen, zuigelingen en kinderen tot zeven jaar. Een concentratie van vijf microgram lood per liter water of meer betekent dat er snel actie nodig is.

Gas: Door energietransitie is bepaald dat we snel van het gas af moeten. Dat kan helaas niet op korte termijn gerealiseerd worden. Momenteel liggen er nog veel gietijzeren gasleidingen in de grond die door veroudering broos zijn geworden. Door het inklinken van ons veenweidegebied is de kans op breuk van deze leidingen aanwezig en zouden er gasexplosies veroorzaakt kunnen worden.

Elektriciteit: Een ander probleem binnen onze gemeente is het elektriciteitsnet.

Het regelmatig uitvallen van het elektriciteitsnet is een grote ergenis onder inwoners van De Ronde Venen. Met regelmaat zijn er problemen door veroudering van het netwerk dat mede wordt veroorzaakt door verzakkingen van kabels als gevolg van het inklinken van grond.

Seniorenpartij De Ronde Venen verzoekt het college van burgemeester en wethouders om een inventarisatie te maken van de oude water-, gas- en elektriciteitsleidingen.

Uit de inventarisatie moet blijken waar het nodg is om direct een plan van aanpak te maken voor het vervangen van de betreffende nutsleidingen.