9 maart 2020

Persbericht

Persbericht.

Seniorenpartij vraagt via motie om meer verpleegbedden en nieuwe vormen van verzorgingshuizen.

Het Rijk heeft bepaald dat onze inwoners langer thuis moeten blijven wonen, tot het echt niet meer langer kan. Daarna komen zij na indicatie in aanmerking voor een verpleegbed.

Aangezien het aantal 75 jarigen gestaag toeneemt, van 2595 in 2020 tot 3750 in 2040 zullen er steeds meer verpleegbedden nodig zijn. Op dit moment zijn er echter al lange wachtlijsten voor de verpleeghuizen. Dat kan leiden tot schrijnende toestanden. In de media is daar volop aandacht aan besteed.

Verzorgingshuizen zijn door de overheid afgeschaft, omdat volgens hen ouderen het liefst zo lang mogelijk thuis willen wonen. Veel ouderen willen dit ook, maar er is ook een grote groep ouderen die het liefst met leeftijdgenoten in een voor ouderen geschikte woonvorm zouden willen wonen, om samen met leeftijdgenoten oud te worden. Binnen deze gemeente zijn er al diverse initiatieven op dit gebied uitgewerkt, zoals CPO Abcouderen. Maar je kunt ook denken aan een Thuishuis (een soort studentenhuis voor alleenstaande ouderen)

Minister Hugo de Jonge van het CDA gaf vorig jaar op een congres over ouderen zelf ook aan dat er een tussenoplossing gevonden moet worden voor het ontbreken van deze verzorgingshuizen. Van thuis naar een verpleeghuis vond hij ook een te grote stap. Ook al omdat het aantal mantelzorgers sterk zal dalen. De pensioenleeftijd is gestegen en bovendien heeft niet iedereen de mogelijkheid of de behoefte om mantelzorger te worden.

Daarbij is er een groot te kort aan mensen in de verpleging en verzorging, huishoudelijke hulpen zijn nauwelijks te vinden.

Naar aanleiding van de oproep van de minister, droeg Seniorenpartij De Ronde Venen het college op om zo mogelijk samen met andere gemeenten in de regio in gesprek te gaan met zorgverleners en verzekeraars/zorgkantoren om het aantal verpleeghuisbedden uit te breiden.

De motie is donderdagavond behandeld in de Raad en in stemming gebracht. Helaas stemden CDA, RVB en VVD tegen, zodat de motie het niet heeft gehaald.