19 augustus 2020

Persbericht: Luchtkwaliteit scholen, verzorgings- en verpleeghuizen

Seniorenpartij DRV stelt schriftelijke vragen aan college over luchtkwaliteit scholen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen in De Ronde Venen.

Binnenkort gaat het nieuwe schooljaar weer van start en gaan alle leerlingen weer naar school. De Seniorenpartij maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in scholen en vraagt zich af hoe scholen zich hebben voorbereid om besmetting van het Covid 19 virus te voorkomen.

Voor wat betreft ventilatie dienen scholen zich te houden aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit is echter een algemene term waarbij o.a. de luchtkwaliteit geregeld wordt via een ventilatiesysteem en waar openbare gebouwen aan moeten voldoen.

VO raad zegt geen zicht te hebben of scholen voldoen aan het bouwbesluit en gaat dit nu onderzoeken Het bouwbesluit uit 2011 geeft echter geen richtlijnen om bescherming te bieden tegen een virus als Covid 19 dat zich door de lucht verspreid.

Er is in de media veel aandacht over aerosolen die in klaslokalen en andere ruimtes tot besmetting kunnen leiden. Op scholen zitten leerlingen en docenten dicht bij elkaar en in de gangen kan er nauwelijks afstand worden gehouden.

De Seniorenpartij wil van het college weten of scholen in De Ronde Venen aan het bouwbesluit voldoen en goed voorbereid zijn op de start van het nieuwe schoolseizoen, met betrekking tot de richtlijnen betreffende ventilatie in de scholen.

Tevens maakt de Seniorenpartij zich zorgen over de luchtkwaliteit in de verzorgingshuizen en verpleeghuizen in De Ronde Venen. Tijdens de langdurige hitte zijn er klachten binnengekomen van bewoners dat de temperatuur binnen verschillende huizen zo hoog opliep dat ouderen, maar ook gehandicapten daar lichamelijke problemen door kregen.

De Seniorenpartij wil van het college weten of zij op de hoogte zijn van de klachten. Daarbij wil de Seniorenpartij ook weten of verzorgings-en verpleeghuizen voldoen aan het eerder genoemde bouwbesluit met betrekking tot ventilatie.