19 augustus 2020

Persbericht: Oversteekplaatsen in De Ronde Venen

De Seniorenpartij vraagt wederom aandacht voor onveilige voetgangersoversteekplaatsen.

De Seniorenpartij heeft schriftelijke vragen gesteld aan college van B & W over de slechte communicatie met de inwoners van Vinkeveen over onveilige voetgangersoversteekplaatsen.

Ondanks eerdere toezeggingen aan zowel de Seniorenpartij als aan aanbieders van een petitie uit Vinkeveen betreffende veiligheid van oversteekplaatsen, is er tot nu niet gereageerd op vragen hierover.

De Seniorenpartij dringt aan op transparantie en een spoedige aanvang van de benodigde maatregelen zodat bij aanvang van het nieuwe schooljaar de oversteekplaatsen maximale veiligheid bieden aan de gebruikers hiervan.

De Seniorenpartij heeft de wethouder in verschillende informatierondes gevraagd extra aandacht te besteden aan de zichtbaarheid op en om de voetgangersoversteekplaatsen in onze gemeente.

Specifiek is door de Seniorenpartij aan de wethouder verzocht een inventarisatie van alle in de gemeente aanwezige voetgangersoversteekplaatsen uit te laten voeren. Tevens is gevraagd mogelijke maatregelen te treffen om de veiligheid van de voetgangers te maximaliseren en ons van de uitkomst hiervan op de hoogte stellen. De wethouder heeft dit toegezegd.

In de kern Mijdrecht heeft dit geresulteerd in aanvullende veiligheidsmaatregelen op zowel de oversteekplaats Hofland als Rondweg.

Zoals in de nieuwe Meerbode van 5 augustus is vermeld blijkt dat in november 2019 ook de inwoners van Vinkeveen hebben aangegeven dat de voetgangers oversteekplaatsen onveilig zijn. Zij hebben de wethouder hierover zelfs een petitie aangeboden. Ook toen heeft de wethouder toegezegd dat de door hen aangedragen knelpunten meegenomen worden in het onderzoek.

Seniorenpartij wacht nog steeds op de resultaten van dit onderzoek.