22 september 2021

Problemen rond het aanvragen van de QR code

SENIORENARTIJ DRV MAAKT ZICH ZORGEN OVER MENSEN DIE NIET DIGITAALVAARDIG ZIJN EN DE CORONA QR CODE WILLEN AANVRAGEN.

Op 25 september worden de Coronamaatregelen aan de ene kant versoepeld en tegelijkertijd wordt de Corona QR een toegangsbewijs voor openbare gelegenheden.

Voor veel mensen die gevaccineerd zijn, is dit geen enkel probleem, omdat dit veiligheid biedt voor iedereen. Met zo’n QR code help je mee de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en kun jezelf veilig naar een restaurant of theater.

Het is ons uit verschillende telefoontjes gebleken dat het downloaden van deze app voor veel mensen problematisch is. Vaak omdat ze niet over de juiste telefoon beschikken. Veel ouderen hebben een heel simpele telefoon, om alleen mee te kunnen bellen. Ook het aanvragen van een schriftelijke QR code is niet voor iedereen een simpele zaak.

Alleen als men de beschikking heeft over een computer kan de Corona QR code aangevraagd worden op Coronacheck.nl. Hiermee kun je met je DigiD-code ook een papierenbewijs aanvragen.

Heeft men geen beschikking over een computer kan men telefonisch contact opnemen met de helpdesk 0800-1351. Hiervoor heeft men het Burgerservicenummer, postcode + huisnummer nodig en wordt men via de telefoon geholpen het schriftelijke bewijs aan te vragen.

De Seniorenpartij heeft schriftelijke vragen gesteld en wil dat de gemeente deze essentiële informatie op de Gemeentepagina plaatst met een duidelijke uitleg over de manier hoe men de code op de telefoon kan downloaden en hoe de schriftelijke variant aangevraagd kan worden.

Tevens vragen zij overleg te plegen met de servicepunten om extra aandacht te schenken aan onze inwoners als zij hier hulp bij nodig hebben.