31 oktober 2019

Rectificatie in Nieuwe Meerbode

Rectificatie in Nieuwe Meerbode van 31 oktober 2019.

Sinds november 2018 is er in de Nieuwe Meerbode voortdurend negatief bericht over onze (oud) wethouder Marja Becker. De redactrice gaf voortdurend haar (negatieve) mening en gebruikte volgens haar ‘zeer betrouwbare bronnen’ die zij citeerde. Deze berichten werden niet gecontroleerd, er werd geen hoor en wederhoor toegepast, maar klakkeloos overgenomen en flink aangedikt.

Nadat Marja Becker in overleg met de fractie haar ontslag had ingediend en de fractie uit de coalitie stapte, werd er na de verklaring van fractievoorzitter Fons Luijben nog een schepje bovenop gedaan door de redactrice, door hier allerlei nonsens en leugens aan toe te voegen.

Naar aanleiding hiervan heeft Marja namens de Seniorenpartij een advocatenkantoor, die in laster en smaad gespecialiseerd is, om advies gevraagd.
Zij adviseerden in eerste instantie een rectificatie te eisen. De advocaat heeft een zeer goed onderbouwd advies gestuurd naar de directie van de Nieuwe Meerbode, waarin hij heeft uitgelegd dat de betreffende redactrice zich op geen enkele manier heeft gehouden aan de Leidraad voor de Journalistiek en dat wij een rectificatie op een aantal punten eisten.

Wij kregen bericht terug van de directie van de Nieuwe Meerbode met de mededeling, dat zij betreurden dat dit allemaal zo is gelopen en dat zij de redactrice opdracht hadden gegeven om de rectificatie te plaatsen.
Bestuur.

Zie hieronder.
==================================================================================
Rectificatie.
Over de periode 7 november tot en met 2 oktober 2019 hebben wij in een reeks artikelen aandacht besteed aan het college van B&W. In overwegende mate werd het functioneren van ex-wethouder M. Becker door onze krant ter discussie gestel, waarbij de daarop gebaseerde stellingen, bij nader inzien, onvoldoende op het – toentertijd- beschikbare feitenmateriaal was gebaseerd. Er is hierover geen hoor en wederhoor toegepast. Gevolg was dat de artikelen een niet – genuanceerd beeld weergaven over ondermeer haar functioneren en de vermeende oorzaak voor het vertrek van de ex-wethouder. Door deze artikelen heeft niet alleen ex-wethouder M. Becker ernstige reputatieschade opgelopen, maar ook de Seniorenpartij De Ronde Venen, die zij vertegenwoordigde.
Hiervoor bieden wij onze excuses aan.