28 juni 2020

Seniorenpartij dient amendement in vanwege schrappen 55 plus plan.

Persbericht.

Seniorenpartij De Ronde Venen dient amendement in omtrent het schrappen van het Actieplan 55+ uit de 1e Bestuursrapportage 2020.

Na de verkiezingen in 2018 hebben de toenmalige coalitiepartners CDA, D66, VVD en Seniorenpartij DRV in een coalitieakkoord afgesproken dat er voor kwetsbare groepen in onze samenleving een beleidsplan gemaakt zou worden. Een Ouderenbeleidsplan en een Jeugdbeleidsplan.

Na het uittreden van de Seniorenpartij uit het college vorig jaar september zijn de andere coalitiepartners verder gegaan, zonder de afspraken in het coalitieakkoord te wijzigen. De portefeuille Ouderen is terecht gekomen bij wethouder Schuurs (VVD).

Tot grote verbazing van de Seniorenpartij is het 55 plusplan/ Ouderenbeleidsplan geschrapt uit de 1e Bestuursrapportage 2020. Het plan was in september 2019 grotendeels afgerond en is in juni 2019 in de commissie behandeld.

Voor de uitvoering van dit plan was er al geld gereserveerd in de begroting van 2019.

Voor de ontwikkeling van dit plan is gesproken met de maatschappelijke partners en daarna is een uitgebreide inventarisatie gemaakt wat er voor ouderen van 55 plus nodig is binnen onze gemeente. Van daaruit is een Actieplan 55 plus opgesteld.

De huidige wethouder wil delen van dit plan opnemen in bestaande beleidsplannen. Daar kan de Seniorenpartij zich in vinden, maar het overzicht van wat wel of niet wordt uitgevoerd verdwijnt daarmee en doet geen recht aan de specifieke behoeften van onze senioren.

Om deze reden dient de Seniorenpartij DRV tijdens de Raadsvergadering van 1 en 2 juli a.s. een Amendement in met de oproep aan het college dit onderhavige plan alsnog ter uitvoering op te nemen.