20 oktober 2021

Seniorenpartij op tournee in Baambrugge

Seniorenpartij gaat op Tour door de Ronde Venen: Baambrugge.

Dinsdagavond 26 oktober a.s. is Seniorenpartij De Ronde Venen vanaf 19.00 uur aanwezig in dorpshuis De Vijf Bogen. Wij gaan dan in gesprek met inwoners uit Baambrugge en omstreken.

Het centrale thema van die avond luidt: hoe ervaren inwoners van Baambrugge het wonen in een kleine kern?

Tijdens deze avond kunt u in gesprek gaan met het bestuur en raadsleden over zaken die voor u van belang zijn.

De Seniorenpartij is opgericht is in 2017, maart 2018 hebben wij voor het eerst mee gedaan aan de Gemeenteraadsverkiezingen. De huidige fractie bestaat uit 2 raadsleden en een fractie-assistent, in de afgelopen periode hebben we hard gewerkt om de belangen van alle inwoners en met name de senioren in De Ronde Venen te behartigen.

Wij hebben de afgelopen periode aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: een seniorenbeleid, meer woningen en nieuwe woonvormen voor senioren, een veilige leefomgeving, beter groen onderhoud, tegenstander van de bouw van windmolens etc.

Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar uw verhaal en zien uit naar onze kennismaking.

Hopelijk tot dan.

Bestuur en Fractie

De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Wij hanteren de coronaregels voor zover die van toepassing zijn.