28 mei 2021

Vragen aan College m.b.t. Laadpalen aan Turkoois in Mijdrecht

Momenteel worden op meerdere plaatsen in onze gemeente elektrische laadpalen geplaatst.

Uit diverse reacties in de lokale krant (Nieuwe Meerbode van 12 mei jl.) blijkt dat – ondanks de hiervoor gehouden informatieavonden en gepubliceerde artikelen – deze plaatsing bij omwonenden toch onverwachts en om diverse redenen ongewenst is. Dit leid tot verontwaardigde reacties, mede omdat blijkt dat de betreffende ambtenaar niet open staat voor klachten over deze plaatsing.

In uw brief van 12 mei 2021 (21.0004250) geeft u aan dat u zelf gemerkt heeft dat deze communicatie onvoldoende is geweest en geeft daarom aanvullende informatie.

Het in uw brief genoemde argument dat door de mogelijk toekomstige uitbreiding van elektrische autos de totale parkeerdruk niet toeneemt is voor de omwonenden natuurlijk een slecht argument. Een bezitter van een elektrische auto zal deels parkeren/opladen bij een laadpaal en gezien het verbod om nadien te blijven staan deels parkeren bij de eigen woning als opladen niet noodzakelijk is. Hij heeft dus meerdere plaatsen in gebruik.

Door de aanwezigheid van laadpalen wordt voor de omwonende in het bezit van een brandstof aangedreven auto echter voortdurend een of meerdere parkeerplaatsen onttrokken. Daarbij is het natuurlijk niet vanzelfsprekend dat deze bewoner ook in de toekomst de middelen heeft een elektrische auto aan te kopen.

Tevens blijkt dat de uitspraken van de gemeente dat er in eerste instantie 1 laadpaal geplaatst wordt en bij gebruik van meer dan 3x /dag een uitbreiding plaats vind is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Het blijkt dat er nu steeds 2 laadpalen met meerdere oplaadmogelijkheden gelijke tijd geplaatst worden.

De seniorenpartij heeft hierover de volgende vragen:

  • In hoeverre is het waar dat de locatie van laadpalen bepaald is zonder ambtelijke kennis van de betreffende wijk en zonder inzicht in een reeds bestaand parkeerplaats tekort.
  • Waarom worden klagende inwoners doorgestuurd naar de Staatscourant in plaats van een gemeentelijke reactie op hun bezwaren.
  • Hoe en waar gaat u de gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen compenseren zodat het lokale parkeertekort niet nog groter wordt.
  • Bent u bereid om vanaf nu alleen palen te plaatsen op aanvraag van omwonenden.
  • Hoe gaat u de communicatie met de omwonenden verbeteren voor deze en nieuwe werkzaamheden.