26 september 2020

Vragen aan het college over extra renovatiekosten Haitsmaplein.

Geachte heer Kroon,

In de commissievergadering van RZ /PW van 15 september 2020 hebben wij u onderstaande vragen gesteld betreffende de werkzaamheden op het Haitsmaplein.  Op uw verzoek worden u deze vragen tevens schriftelijk gesteld.

De financiële positie van de gemeente ziet er niet rooskleurig uit. Met de extra uitgaven door de coronacrisis daar nog eens bovenop zal het moeilijk worden om de begroting sluitend te krijgen en dreigt een kaalslag in de kwaliteit van de voorzieningen. Onnodige uitgaven dienen dan ook vermeden te worden  Gezien deze financiële situatie is de Seniorenpartij De Ronde Venen blij dat de rehabilitatie van het Haitsmaplein toch doorgang heeft gevonden en wij geven de complimenten hiervoor. Het resultaat is tot dusver prachtig.

Ondanks deze complimenten heeft de Seniorenpartij toch wat vragen over de werkzaamheden:

  • Kunt u aangeven waarom er is gekozen om bij de 14 parkeerplaatsen naast de begraafplaats blauw geglazuurde klinkers te gebruiken die € 5,20/stuk meer kosten dan de verder op het plein toegepaste blauwe betonklinker van € 0.80/stuk

De blauwe lijn kost dus per parkeerplaats € 62,40 extra kosten voor deze 14 parkeerplaatsen

1056,93

  • Fase parkeerplaats winkelzijde (ca. 2100 m2)

Het is opgevallen dat de gebakken klinkers worden aangevoerd in pakketten speciaal gestapeld en gemixt voor

het leggen met een vacuümklem, terwijl de straatwerkzaamheden uitgevoerd worden met een

bestratingsmachine (Tiger-Stone).

Bij het bestraten met deze machine kunnen de stenen op de tas aangeleverd worden. De extra kosten voor het mixen en aanleveren voor verwerking met een vacuümklem zijn volgens opgave van de leverancier ca € 7 m2 2100m2 x€ 7 extra kosten = € 17.780

Daarnaast zijn de aangevoerde steenpakketten gemixt in 3 kleuren Roodpaars / Geel / Roodbruin)  Geconstateerd is dat ter plaatse uit deze pakketten handmatig de klinkers in de kleur Limousin (geel) verwijderd worden. Uit navraag bij de aannemer waarom deze stenen verwijderd worden wordt aangegeven:

Dit is in opdracht van de gemeente omdat de wethouder de gele steen niet mooi vindt “ Omdat de meng

verhouding van de gele steen volgens de leverancier 15% van de totale leverantie is, is dit dus ca 315 m2) 

Niet gebruikte gele klinkers: 315 m2 x 75 stuks/m2 x € 0.45/stuk = € 12.865

Extra benodigde klinkers: 315m2 x 75 stuks/m2 x € 0,38/stuk = € 10.862

Naast al deze extra materiaalkosten komen ook nog de meerwerkkosten voor de aannemersuren voor

uitsorteren van deze gele klinkers. Deze kosten zijn geraamd op 200 uur x 40 = € 8000

Al met al lijkt het dat er extra uitgaven zijn gedaan voor ca. € 50.000 incl. BTW wat in een tijd van besparing voorkomen had kunnen en moeten worden.

afsluitende vragen:

  • Is het waar dat in opdracht van de wethouder de gele klinkers niet verwerkt worden
  • Wat gebeurt er met deze gele klinkers die nu niet gebruikt worden.
  • Wordt er nog een duidelijke markering aangebracht om de parkeervakken te markeren
  • Waarom zijn er verschillende drempels aangebracht. (winkelzijde steil / waterzijde flauw
  • Wat voor meubilair komt er op het plein en wat zijn de geraamde kosten hiervoor.
  • Kunt u inzicht geven in de directieraming, de aanneemsom en de afrekening van deze werkzaamheden.