17 april 2020

Vragen over Corona virus in De Ronde Venen

PERSBERICHT.
Seniorenpartij De Ronde Venen stelt schriftelijke vragen over de situatie rondom
verzorgings- en verpleeghuizen en de Thuiszorg.
In het hele land zijn uitbraken van het Covid-19 virus in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Seniorenpartij De Ronde Venen maakt zich zorgen over de situatie in de verpleeg- en
verzorgingshuizen in onze gemeente. Dinsdag 14 april jl. heeft de partij vragen gesteld aan het college
van burgemeester en wethouders i.v.m. de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.
Zij willen weten of het verzorgend- en verplegend personeel kan beschikken over voldoende
beschermend materiaal. Mocht dit niet het geval zijn, dan willen zij weten wat het college hieraan
heeft gedaan om dit te verbeteren.
Bovendien willen zij weten of het verzorgend- en verplegend personeel getest is en hoeveel
personeel ziek thuis zit en of er dan nog wel voldoende personeel is om de bewoners te verzorgen?
Ook willen zij een overzicht hebben van het aantal besmette inwoners in verpleeg- en
verzorgingshuizen en hoeveel mensen daar inmiddels aan het virus zijn overleden.
Gezien de grote problemen binnen de Thuiszorg wil de Seniorenpartij weten of het college op de
hoogte is van deze problemen en of zij contact hebben gehad met de Thuiszorgorganisaties en of
deze problemen op korte termijn kunnen worden opgelost.
Door hiervoor aandacht te vragen hoopt de Seniorenpartij dat de situatie in de verzorgings- en
verpleeghuizen en de Thuiszorg aanzienlijk zal verbeteren. Bovendien willen zij dat het verplegend-
en verzorgend personeel en de mensen werkzaam in de Thuiszorg, zo snel mogelijk kunnen
beschikken over beschermend materiaal dat hard nodig is om het werk veilig te kunnen uitvoeren dit
om verdere besmettingen te voorkomen.
‚Äč