7 maart 2021

Windmolens langs de grenzen van De Ronde Venen?

Het College van B & W De Ronde Venen heeft d.m.v een brief op 29 september 2020 aan de RES (regionale Energie Strategie) Noord Holland-Zuid hun zorgen uitgesproken over de concentratie van zoekgebieden voor windmolens aan de grens van onze gemeente.

Op 5 oktober 2020 is er in Provinciale Staten Noord Holland een motie aangenomen die ervoor moet zorgen dat samenklontering van zoekgebieden wordt voorkomen. Bovendien wordt hierin bepaald dat de zoekgebieden alleen in samenspraak met buurgemeenten tot stand moeten komen.

Vervolgens dienden SP en VVD van de gemeente Amsterdam op 10 februari 2021 een motie in bij hun gemeente, waarin zij ondermeer het aantal windmolens willen halveren en overige zoekgebieden onder meer Amstelscheg, Amstel III en omgeving, de Gaasperplas en Diemerscheg) willen schrappen.

Deze motie is helaas in de gemeenteraad van Amsterdam verworpen.

De Seniorenpartij vraagt het college van B & W welke gevolgen het verwerpen van deze motie van Amsterdam voor onze gemeente heeft en of deze verworpen motie de motie van de Provincie Noord Holland door Amsterdam wordt overruled.

Tevens vraagt de Seniorenpartij wat het college thans gaat doen om ervoor te zorgen dat er geen samen klontering van windmolens door Amsterdam aan de grens van De Ronde Venen plaatst vindt en willen hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd.