2 mei 2021

Alternatieve woonvormen voor ouderen.

Verklaring indienen motie ‘Alternatieve woonvormen voor ouderen’ Het Rijk heeft de Participatiewet ingevoerd, waarbij o.m het doel is dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De zorg hiervoor is overgeheveld naar de gemeen...

Lees verder
26 april 2021

Motie nieuwe woonvormen voor ouderen.

PERSBERICHT Seniorenpartij DRV wil bij ieder bouwproject ook woonvormen voor ouderen. Bij de invoering van de Participatiewet in 2015, WMO en Jeugdwet, heeft het Rijk besloten dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. De zorg h...

Lees verder
26 april 2021

Nieuwsbrief voorjaar 2021

April 2021 Nieuwsbrief Seniorenpartij De Ronde Venen. Middels deze Nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van actuele zaken. Corona pandemie: De corona pandemie houdt ons al meer dan een jaar bezig. Gelukkig worden er steeds meer mensen gevaccineerd ...

Lees verder
7 maart 2021

Windmolens langs de grenzen van De Ronde Venen?

Het College van B & W De Ronde Venen heeft d.m.v een brief op 29 september 2020 aan de RES (regionale Energie Strategie) Noord Holland-Zuid hun zorgen uitgesproken over de concentratie van zoekgebieden voor windmolens aan de grens van onze gemeen...

Lees verder
23 december 2020

Kerst- en nieuwjaarswens

Beste mensen, Het jaar 2020 is een jaar dat niet iedereen snel zal vergeten. Bijna iedereen heeft om de een of andere reden te maken gehad met het coronavirus. Veel mensen doordat ze het virus zelf kregen, of dat mensen in hun omgeving besmet raakte...

Lees verder
23 december 2020

Mededeling overlijden John B. Grootegoed

Op 14 december jl. is na een kortstondig ziekbed ons lid John B. Grootegoed op 82 jarige leeftijd overleden. Kort voor het overlijden heb ik nog telefonisch contact met hem gehad en hem veel sterkte kunnen wensen. Zijn heldere kijk op de gang van zak...

Lees verder
23 december 2020

Algemene beschouwingen 2021

Algemene beschouwingen 2021. Covid 19, een tot december onbekend virus, zorgde er voor dat we in een totaal andere wereld zijn beland. Op sociaal gebied, op economisch gebied, maar vooral op het gebied van onze gezondheid. Wie had vorig jaar om deze...

Lees verder
14 oktober 2020

Overhangend groen blijft een probleem.

PERSBERICHT. Seniorenpartij DRV vraagt opnieuw aandacht voor overhangend groen op de trottoirs in onze woonkernen. Ondanks dat in het coalitieakkoord “Verbindend, innovatief en ondernemend” aangegeven wordt dat het college speciale aandacht zal g...

Lees verder
14 oktober 2020

Lezing over Erfrechtplanning en Levenstestament

Persbericht. Seniorenpartij DRV organiseert een lezing over het thema Erfrechtplanning en Levenstestament. Op dinsdagavond 20 oktober a.s. organiseert de Seniorenpartij een lezing onder het motto ‘ Houd regie over uw leven’ , waarin onderwerpen t...

Lees verder
26 september 2020

Vragen aan het college over extra renovatiekosten Haitsmaplein.

Geachte heer Kroon, In de commissievergadering van RZ /PW van 15 september 2020 hebben wij u onderstaande vragen gesteld betreffende de werkzaamheden op het Haitsmaplein.  Op uw verzoek worden u deze vragen tevens schriftelijk gesteld. De financiël...

Lees verder