Overhangend groen blijft een probleem.

PERSBERICHT. Seniorenpartij DRV vraagt opnieuw aandacht voor overhangend groen op de trottoirs in onze woonkernen. Ondanks dat in het coalitieakkoord “Verbindend, innovatief en ondernemend” aangegeven wordt dat het college speciale aandacht zal geven aan het verbeteren van het openbaar groen, de straten en de vaar-, wandel- en fietsroutes zijn er in de gemeente nog talloze […]


Lees verder

Lezing over Erfrechtplanning en Levenstestament

Persbericht. Seniorenpartij DRV organiseert een lezing over het thema Erfrechtplanning en Levenstestament. Op dinsdagavond 20 oktober a.s. organiseert de Seniorenpartij een lezing onder het motto ‘ Houd regie over uw leven’ , waarin onderwerpen ter sprake komen als Erfrechtplanning en Levenstestament. Deze lezing is voor iedereen toegankelijk. Het programma is als volgt: 19.00 uur ALV […]


Lees verder

Vragen aan het college over extra renovatiekosten Haitsmaplein.

Geachte heer Kroon, In de commissievergadering van RZ /PW van 15 september 2020 hebben wij u onderstaande vragen gesteld betreffende de werkzaamheden op het Haitsmaplein.  Op uw verzoek worden u deze vragen tevens schriftelijk gesteld. De financiële positie van de gemeente ziet er niet rooskleurig uit. Met de extra uitgaven door de coronacrisis daar nog […]


Lees verder

Persbericht: Oversteekplaatsen in De Ronde Venen

De Seniorenpartij vraagt wederom aandacht voor onveilige voetgangersoversteekplaatsen. De Seniorenpartij heeft schriftelijke vragen gesteld aan college van B & W over de slechte communicatie met de inwoners van Vinkeveen over onveilige voetgangersoversteekplaatsen. Ondanks eerdere toezeggingen aan zowel de Seniorenpartij als aan aanbieders van een petitie uit Vinkeveen betreffende veiligheid van oversteekplaatsen, is er tot nu […]


Lees verder

Persbericht: Luchtkwaliteit scholen, verzorgings- en verpleeghuizen

Seniorenpartij DRV stelt schriftelijke vragen aan college over luchtkwaliteit scholen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen in De Ronde Venen. Binnenkort gaat het nieuwe schooljaar weer van start en gaan alle leerlingen weer naar school. De Seniorenpartij maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in scholen en vraagt zich af hoe scholen zich hebben voorbereid om besmetting van het […]


Lees verder

Seniorenpartij maakt zich zorgen over beleidsregels windmolens.

Seniorenpartij maakt zich zorgen over beleidsregels windmolens. De Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarmee wil zij voorop lopen in de regio. Tijdens de behandeling in de laatste raadsvergadering van 1 en 2 juli jl. voor het zomerreces werd ‘’het Beleid voorwaarden zonnevelden en windmolens’’ behandeld. In dit beleid geeft het college […]


Lees verder

Seniorenpartij dient amendement in vanwege schrappen 55 plus plan.

Persbericht. Seniorenpartij De Ronde Venen dient amendement in omtrent het schrappen van het Actieplan 55+ uit de 1e Bestuursrapportage 2020. Na de verkiezingen in 2018 hebben de toenmalige coalitiepartners CDA, D66, VVD en Seniorenpartij DRV in een coalitieakkoord afgesproken dat er voor kwetsbare groepen in onze samenleving een beleidsplan gemaakt zou worden. Een Ouderenbeleidsplan en […]


Lees verder

Persbericht AD Groene hart

Bron:  AD Woerden – 18.04.2020 Onderzoek: geen lood in waterleiding Alle schoolgebouwen en panden in De Ronde Venen waarin kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zijn gehuisvest, hoeven niet te vrezen voor nare gevolgen van loden waterleidingen. Na een grondige inspectie van al het gemeentelijk vastgoed blijkt dat er nergens lood is gebruikt. Looddeeltjes kunnen in het […]


Lees verder

Vragen over Corona virus in De Ronde Venen

PERSBERICHT. Seniorenpartij De Ronde Venen stelt schriftelijke vragen over de situatie rondom verzorgings- en verpleeghuizen en de Thuiszorg. In het hele land zijn uitbraken van het Covid-19 virus in verpleeg- en verzorgingshuizen. Seniorenpartij De Ronde Venen maakt zich zorgen over de situatie in de verpleeg- en verzorgingshuizen in onze gemeente. Dinsdag 14 april jl. heeft […]


Lees verder

Hart onder de riem tijdens het coronavirus.

Beste leden, Wij willen u door middel van deze mail even een hart onder de riem steken. Het is een nare periode, waarbij angst rondwaart voor een onzichtbaar virus. Vooral voor u, ouderen is dit heel vervelend. Geen bezoek, geen knuffeltjes van kinderen en kleinkinderen. Wij willen u heel veel sterkte wensen in deze periode. […]


Lees verder